Hướng dẫn

THỨC TỈNH TINH LINH

Giới thiệu

Thức Tỉnh Tinh Linh là tính năng mới trong hệ thống Tinh Linh, bổ trợ thuộc tính nguyên tố cho nhân vật tùy theo thuộc tính nguyên tố của tinh linh.

Điều kiện mở: nhân vật đạt MasterI Lv11 sẽ mở khóa tính năng.

Hướng dẫn

  • Giao diện

  • Mỗi tinh linh sẽ có thuộc tính nguyên tố khác nhau, sau khi thức tỉnh sẽ mở khóa thuộc tính tấn công nguyên tố cũng như kỹ năng nguyên tố của tinh linh.

  • Ngoài ra, mỗi tinh linh cũng sẽ có hệ kỹ năng khác nhau: tăng công, tăng phòng, tỉ lệ bạo kích,…
  • Ví dụ: Kỹ năng thức tỉnh bậc 1 của một số tinh linh thuộc tính Thủy.


Tinh Linh Rime


Tinh Linh Nanh Khuyển

  • Tinh linh có tối thiểu lv 100 và 1 sao có thể tiến hành thức tỉnh. Bậc thức tỉnh càng cao yêu cầu cấp và sao đối với tinh linh càng cao. Bậc thức tỉnh tối đa là 5.
  • Thức tỉnh tinh linh Cam cần Đá Tinh Linh, Đá Ma Linh, Đá Divine và Đá Thức Tỉnh Tinh Linh.
  • Thức tỉnh tinh linh Tím cần Đá Tinh Linh, Đá Ma Linh và Đá Thức Tỉnh Tinh Linh.
  • Thức tỉnh tinh linh Cam cần Đá Tinh Linh và Đá Thức Tỉnh Tinh Linh.

  • Mỗi bậc thức tỉnh gồm 100 cấp, mở khóa mỗi cấp cần nhiều Đá Mở Khóa Tinh Linh. Cứ mở khóa mỗi 10 cấp sẽ tăng 1 cấp kỹ năng nguyên tố tương ứng.

  • Bên cạnh đó, Tinh Linh vị trí xuất chiến thuộc tính Thức Tỉnh và kỹ năng Thức Tỉnh có 100% hiệu lực, Tinh Linh phụ thuộc tính Thức Tỉnh và kỹ năng Thức Tỉnh có 20% hiệu lực.
  • Tinh linh sau khi thức tỉnh sẽ có khả năng tổ hợp Đồng Hành – Ràng buộc Thức Tỉnh. Tinh linh trong bộ đồng hành chỉ cần thức tỉnh bậc 1 là có thể kích hoạt vị trí.
  • Ràng buộc Thức Tỉnh tăng nhiều tấn công nguyên tố.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị