Tin tức

Bảng Xếp Hạng Vương Giả

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.

Lưu ý: 

  • Tới thời gian hoạt động nhưng không nhận thấy Icon của sự kiện, Mutizen vui lòng thoát game, chờ trong khoảnh 2-5p và đăng nhập lại
  • Khi tiến hành nạp cần để nhân vật Online trong game để hệ thống cập nhật, nếu khi nạp xong hệ thống có hiển thị mức nạp nhưng không hiện hạng và Model, cần lặp lại bước trên: nạp 1 lượng bất kỳ trong lúc nhân vật đang Online.
  • Sự kiện BXH Vương Giả MU là sự kiện được sử dụng lần đầu tiên trong tất cả các phiên bản MU trong khu vực, nếu xuất hiện các lỗi hiển thị khác vui lòng thông báo cho CSKH.
  • Kết quả cuối cùng vẫn sẽ kết quả hoàn toàn chính xác và phần thưởng sẽ không thay đổi. 

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian:00:00 20.04 - 23:59 24.04.2024.

Thời gian trao thưởng: 25/04/2024.

PHẦN THƯỞNG

HạngQuà TặngSL
Hạng 1 >= 70.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv52
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 212
Quà Bùa Tinh Linh Cam10
Thánh Vũ Rồng Tổ8
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 91
Thánh Ca1
Hạng 2 >= 70.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv42
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 210
Quà Bùa Tinh Linh Cam8
Thánh Vũ Rồng Tổ6
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 82
Thánh Ca1
Hạng 3 >= 45.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv41
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 29
Quà Bùa Tinh Linh Cam6
Thánh Vũ Rồng Tổ5
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Sấm Sét Tinh Linh1
Hạng 4 >=45.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv41
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 29
Quà Bùa Tinh Linh Cam6
Thánh Vũ Rồng Tổ4
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Sấm Sét Tinh Linh1
Hạng 5 >= 35.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv32
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 28
Quà Bùa Tinh Linh Cam5
Thánh Vũ Rồng Tổ3
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Thánh Linh Quy Nhất1
Hạng 6 >= 35.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv32
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 28
Quà Bùa Tinh Linh Cam5
Thánh Vũ Rồng Tổ3
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Thánh Linh Quy Nhất1
Hạng 7 >= 30.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv31
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 27
Quà Bùa Tinh Linh Cam4
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Thánh Linh Quy Nhất1
Hạng 8 >= 30.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv31
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 27
Quà Bùa Tinh Linh Cam4
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Thánh Linh Quy Nhất1
Hạng 9 >= 25.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv22
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 26
Quà Bùa Tinh Linh Cam3
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 10 >= 25.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv22
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 26
Quà Bùa Tinh Linh Cam3
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 11 >= 20.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 25
Quà Bùa Tinh Linh Cam3
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 12 >= 20.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 25
Quà Bùa Tinh Linh Cam3
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 13 >= 18.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 24
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 14 >= 18.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 24
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 15 >= 15.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv12
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 23
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 16 >= 15.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv12
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 23
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 17>= 12.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 23
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Hạng 18 >= 12.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 23
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Hạng 19 >= 10.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 22
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Hạng 20 >= 10.000 GemChí Tôn Đỉnh Triều1
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 22
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị