Tính năng

Bồi Dưỡng Thánh

Bồi Dưỡng Thánh là kiểu bồi dưỡng mới cho trang bị của nhân vật, tinh linh và thú cưỡi.

Yêu cầu tính năng:

- Trang Bị Phẩm Chất khác nhau có giới hạn cấp Bồi Dưỡng Thánh khác nhau.

- Bậc Bồi Dưỡng Thánh của trang bị khác nhau có yêu cầu khác nhau, trang bị đạt bật nhất định mới được Bồi Dưỡng Thánh. Cụ thể:

  • Trang bị thường bậc 12 trở lên
  • Trang bị tinh linh bậc 10 trở lên
  • Trang bị thú cưỡi bậc 10 trở lên
  • Trang bị Thiên Sứ bậc 5 trở lên

- Trang bị cần đạt giới hạn bồi dưỡng thường mới được tiếp tục Bồi Dưỡng Thánh

- Bồi Dưỡng Thánh có xác xuất thành công, thất bại sẽ chỉ tiêu hao nguyên liệu và không giảm cấp.

- Cấp Bồi Dưỡng Thánh có thể kế thừa, nhưng không thể kế thừa lên trang bị không thể Bồi Dưỡng Thánh (không đạt yêu cầu)

- Ở cùng một cấp Bồi Dưỡng Thánh, thuộc tính Bồi Dưỡng Thánh của trang bị phẩm chất cao sẽ cao hơn trang bị phẩm chất thấp.

Nguyên liệu yêu cầu:

- Ngọc Life: Nguyên liệu cơ bản

- Đá Sự Sống: có thể thu thập thông qua Shop Gem, Đánh Quái Ngoài Thành, Hoạt động nhận và thông qua Event Ảo Ảnh Kho Báu.

Sau khi đã đầy đủ nguyên liệu và yêu cầu, tiến hành Bồi Dưỡng Thánh cho vật phẩm. Nhấp vào phần Bồi Dưỡng Thánh trong phần Cường Hóa.

Chọn trang bị muốn Bồi Dưỡng Thánh, khi đã đủ nguyên liệu, bấm Bồi Dưỡng Thánh hoặc Tự Tăng để tiến hành nâng cấp.

Bồi Dưỡng Thánh thành công, chỉ số và lực chiến tăng.

Chúc Mutizen Thành Công.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị