Tính năng

Loren Thành Chiến Mới

Bản đồ áp dụng cho các trận Loren thành chiến (trong server và vực sâu), thay đổi gameplay của các hoạt động này.

Thể lệ: 3 Guild sẽ cùng tranh đoạn 1 thành.

Đầu tiên mỗi guild cần phá cổng thành để tiến tới khu vực trung tâm, có 2 mục tiêu ở khu vực trung tâm là BOSS cổng thành và Khu vực hồi sinh nhanh.

Cần diệt BOSS cổng thành để có thể vào khu chiến Thành Loren, sau khi BOSS bị diệt, Guild có tổng số sát thương lên BOSS cao nhất sẽ nhận thêm được buff tăng 5% sát thương.

Chiếm khu vực cờ hồi sinh sẽ giúp cho thành viên Guild sau khi chết sẽ hồi sinh tại khu vực đó, Guild không chiến được sẽ hồi sinh tại căn cứ.

Sau khi hết thời gian, Guild có tổng điểm chiếm thành cao nhất sẽ thắng.

Khu cực cờ hồi sinh

BOSS Cổng.

Khu vực chiếm Thành Loren: