Tính năng

Thức Tỉnh Hồn Linh Thần

Thức Tỉnh Hồn Linh Thần, tính năng bổ sung cho tính năng Hồn Linh Thần trong phần Thần Hồn, giúp tăng nhiều chỉ số nguyên tố và lực chiến.

Yêu cầu:

- Cấp thức tỉnh không thể lớn hơn cấp Cường Hóa của Hồn Linh Thần Đó.

Nguyên liệu yêu cầu:

- Thần Kim Tụ Hồn

- Linh Châu Hồn

- Châu Tụ Linh

- Cát Linh Mai

- Linh Mai Tỉnh Giấc: Có thể được nhận từ Shop Gem, Shop Chiến Công hoặc hoặc động Nguyên Tố Chiến

- Cát Tẩy Hồn: Có thể được nhận từ Shop Gem, Shop Chiến Công hoặc hoặc động Nguyên Tố Chiến

Khi đã đủ nguyên liệu, tiến hành mở bậc – tăng bậc Thức Tỉnh cho Hồn Linh Thần đó.

Tăng bậc thành công, tiến tới tăng Level cho bậc, mỗi bậc cần một lượng Level nhất định để có thể nâng cấp lên bậc tiếp theo.

Tăng level thành công, tiếp tục cho đến khi max level và tiến hành tăng bậc Thức Tỉnh Hồn Linh Thần tiếp theo.

Chúc Mutizen Thành Công.