Hướng dẫn

Hệ Thống Bùa

HỆ THỐNG BÙA

Giao Diện Tính Năng

Cách Tham Gia

- Để có được bùa, phải tham gia tính năng Lost Tower

- Phần thưởng nhận được sẽ là các loại Bùa.

Tẩy Luyện

- Giao diện Tẩy Luyện

- Để Tẩy Luyện được Bùa, cần phải kích hoạt đủ các loại Bùa yêu cầu trong từng mục

- Có 3 mục:

  • - Chính Nghĩa
  • - Tự Do
  • - Số Mệnh

- Ngoài cách tham gia Lost Tower ra thì có thể mua từ người chơi khác qua hình thức Giao Dịch hoặc Shop Giao Dịch

Cường Hóa

- Lựa chọn Bùa cần cường hóa bên phải,chọn nguyên liệu phần rương bên trái

- Sau đó chọn Cường Hóa để Cường Hóa Bùa

Tách Bùa

- Khi tách sẽ nhận lại được Zen và nguyên liệu Tẩy Luyện