Hướng dẫn

Hệ Thống Giao Dịch

HỆ THỐNG GIAO DỊCH

- 2 nhân vật cần giao dịch với nhau phải đứng gần nhau để tiến hành dao dịch

- Click vào tên người cần giao dịch, sau đó YÊU CẦU GIAO DỊCH và chờ đối phương chấp nhận sẽ xuất hiện bảng giao dịch

  • Tại đây có thể giao dịch tùy ý, bao gồm cả kim cương.
  • Giao dịch trang bị, click vào trang bị sau đó chọn bỏ vào, tối đa 1 lần giao dịch là 5 món trang bị.

  • Sau đó cả 2 bên cùng xác nhận khóa giao dịch để tiến hành giao dịch.
  • Khi đồng ý giao dịch thì chọn xác nhận và hệ thống sẽ hiện thông báo kiểm tra lại 1 lần nữa.