Hướng dẫn

Hệ Thống Kho Báu Rồng

HỆ THỐNG KHO BÁU RỒNG

Để tham gia cần phải có Xu rồng hoặc Gem khóa

  • Xu rồng sau mỗi lần tham gia sẽ tích lũy được điểm, 20 điểm cho 1 lần và 200 điểm cho 10 lần

  • Điểm tích lũy sau mỗi quay bằng Xu Rồng có thể sử dụng shop đổi điểm

  • Gem khóa sau mỗi lần tham gia sẽ nhận được Zen, 20.000 zen cho 1 lần và 200.000 cho 10 lần