Hướng dẫn

Hệ Thống Phó Bản

HỆ THỐNG PHÓ BẢN

- Đạt cấp sẽ mở Phó Bản, Phó Bản cao sẽ được mở thêm khi hoàn thành các nhiệm vụ chính tuyến của cốt truyện chính trong game.

- Mỗi phó bản đều có 3 chế độ: Dễ - Khó - Siêu


- Để mở được chế độ Khó và Siêu của phó bản cần hoàn thành chế độ dễ của phó bản đó, hệ thống sẽ mở chế độ khó của phó bản vừa hoàn thành, tương tự chế độ Siêu sẽ được mở sau khi hoàn thành chế độ khó

- Mỗi cấp độ sẽ có phần thưởng khác nhau, cấp độ càng khó phần thưởng càng nhiều và có giá trị hơn

Phó Bản
 • Phó Bản Mộ
 • Phó Bản Sky Garden
 • Phó Bản Lâu Đài Băng Giá
 • Phó Bản Nước Xoáy
 • Phó Bản Ngọc Sa Mạc
 • Phó Bản Patricia
 • Phó Bản Khe Hư Không
 • Phó Bản Phế Tích Kanture
 • Phó Bản Blood Land
 • Phó Bản Đỉnh Cẩu Vồng

Phó Bản Ngày
 • Phó Bản EXP
 • Phó Bản ZEN

Tháp
 • Tháp có tổng công 100 tầng, không giới hạn số lần khiêu chiến mỗi ngày
 • Mỗi ngày sẽ có 1 lần càn quét, 00h00 sẽ reset lượt càn quét
 • 5 tầng xuất hiện 1 boss, vượt ải sẽ nhận nhiều phần thưởng