Hướng dẫn

Hệ Thống Thú Cưỡi

HỆ THỐNG THÚ CƯỠI

Tăng Cấp Thú Cưỡi
 • Cần nguyên liệu Huy Hiệu Thánh Thú để tăng cấp thú cưỡi.
 • Huy hiệu thánh thú có thể nhận qua Shop Gem hoặc Shop Guild.
Tiến Cấp Thú Cưỡi
 • Cần Ấn Thánh Thú
 • Ấn thánh thú có thể nhận qua Shop Guild hoặc phó bản Thảnh Thất Lạc
 • Sau khi Tiến Cấp Thú Cưỡi sẽ tự tăng cấp và thay đổi hình dạng Thú Cưỡi.

Thay đổi hình dạng Thú Cưỡi qua hệ thống Skin - Ảo Hóa Thú Cưỡi

Skin Thú Cưỡi giúp gia tăng lực chiến của Mutizen đồng thời đem lại hình ảnh cực ngầu đầy ấn tượng tại Lãnh Địa MU Awaken

Cách để nhận Skin Thú Cưỡi

Để biết được Skin Thú Cưỡi đó nhận bằng cách nào, chỉ cần click vào Skin của Thú Cưỡi sẽ hiện ra bản thông báo hướng dẫn cách nhận.

  • Mua
  • Trao đổi
  • Điểm danh Server mới
  • Hoàn thành Sự Kiện