Hướng dẫn

Hệ Thống Tinh Linh

HỆ THỐNG TINH LINH

Giao Diện Tính Năng

Cách Nhận Tinh Linh
  • - Kho Báu
  • - Di Tích Tinh Linh
  • - Phúc Lợi
  • - Hoạt Động

Click vào Tinh Linh, sẽ có thông báo hướng dẫn cách nhận

Hệ Thống sẽ thông báo khi nhận được Tinh Linh mới

Tính Năng

- Click vào dấu "+" để lựa chọn Tinh Linh

- Sau khi chọn Tinh Linh hãy cho Tinh Linh xuất trận

- Bày trận Tinh Linh để giúp gia tăng lực chiến

- Mỗi Tinh Linh có 2 kỹ năng chiến đấu

  • - Kỹ năng 1 tự động có
  • - Kỹ năng 2 mở khi tăng cấp Tinh Linh lên Cấp 5

- Tăng cấp Tinh Linh cần Đá Linh, vật phẩm này chỉ nhận được qua hình thức thu hồi Tinh Linh

- Thu hồi Tinh Linh

Sau khi thu hồi Tinh Linh sẽ nhận được Đá Linh

Ngoài ra Tinh Linh còn có tính năng trói buộc, đây là tính năng Liên Kết Tinh Linh, đạt đủ Tinh Linh yêu cầu trong chuỗi Liên Kết, hiệu ứng Liên Kết sẽ được kích hoạt thêm

Chú ý: Để kích hoạt được hiệu ứng thêm này, cần phải cho Tinh Linh xuất trận, hiệu ứng sẽ biến mất khi thu hồi Tinh Linh về túi.