Hướng dẫn

Hệ Thống Vận May

HỆ THỐNG VẬN MAY

Giao Diện Tính Năng

Cách Tham Gia

- Mỗi ngày sẽ nhận 1 lượt tạo vận may, sau lần đầu tiên các lần đổi vận may còn lại mỗi lượt tốn Gem không khóa, lần đầu tiên tốn 20 Gem, lần 2 30 Gem, lần 3 40 Gem …

- Vận May có 5 cấp độ

  • Kẻ xui xẽo
  • Kém may mắn
  • Thường
  • Thần Giúp
  • Trời Thương
Tác Dụng Của Vận May
  • Vận may có ảnh hưởng đến phẩm chất nhiệm vụ Guild hàng ngày
  • Vận may có ảnh hưởng đến phẩm chất nhiệm vụ hàng ngày
  • Vận may có ảnh hưởng đến phẩm chất nhiệm vụ thu thập hàng ngày
Lưu Ý
  • Vận May càng cao phần thưởng càng nhiều, vận may cũng có thể chia sẽ với mọi người ở trong Guild
  • 12h00 mỗi ngày sẽ nhận 1 lượt cầu xin Vận May