Hướng dẫn

Phó Bản Devil Square

PHÓ BẢN DEVIL SQUARE

Giao Diện Devil Square

Cách Tham Gia

- Tiêu diệt quái xuất hiện ra theo từng đợt, Devil Square có tổng cộng 7 đợt, càng về sau quái càng mạnh và sẽ xuất hiện Boss.

- Thời gian của Phó Bản là 10 phút, sau 10 phút dù có tiêu diệt được Boss hay không, hệ thống cũng sẽ tự động thoát nhân vật khỏi Phó Bản

- Khi tham gia Phụ Bản, trong quá trình tiêu diệt quái nếu chết có thể chờ đếm ngược, hết thời gian đếm ngược sẽ được hồi sinh.

- Có thể dùng Gem để hồi sinh tức thì, phí hồi sinh tức thì sẽ tăng sau mỗi lần sử dụng.

- Không giới hạn số lần hồi sinh trong Phó Bản