Tin tức

Bảng Xếp Hạng Vương Giả

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng. Đặc biệt, từ TOP 1-20 mỗi Mutizen sẽ nhận được thêm 1 tượng Dark Knight độc quyền MU Awaken VNG.

Lưu ý: 

  • Tới thời gian hoạt động nhưng không nhận thấy Icon của sự kiện, Mutizen vui lòng thoát game, chờ trong khoảnh 2-5p và đăng nhập lại
  • Khi tiến hành nạp cần để nhân vật Online trong game để hệ thống cập nhật, nếu khi nạp xong hệ thống có hiển thị mức nạp nhưng không hiện hạng và Model, cần lặp lại bước trên: nạp 1 lượng bất kỳ trong lúc nhân vật đang Online.
  • Sự kiện BXH Vương Giả MU là sự kiện được sử dụng lần đầu tiên trong tất cả các phiên bản MU trong khu vực, nếu xuất hiện các lỗi hiển thị khác vui lòng thông báo cho CSKH.
  • Kết quả cuối cùng vẫn sẽ kết quả hoàn toàn chính xác và phần thưởng sẽ không thay đổi. 

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 16.09 - 23:59 20.09.

Thời gian trao thưởng: 21/09/2023.

PHẦN THƯỞNG

HạngQuà TặngSL
Hạng 1 >= 70.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv52
Ngọc Thánh Vàng Lv52
Mảnh Đế Quốc - Cao15
Đá Hồng Hoa888
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 91
Sau Mưa Sóng1
Hạng 2 >= 70.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv42
Ngọc Thánh Vàng Lv42
Mảnh Đế Quốc - Cao12
Đá Hồng Hoa750
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 82
Tiên Hương Môn1
Hạng 3 >= 45.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv41
Ngọc Thánh Vàng Lv41
Mảnh Đế Quốc - Cao9
Đá Hồng Hoa700
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Tiên Hương Môn1
Hạng 4 >=45.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv41
Ngọc Thánh Vàng Lv41
Mảnh Đế Quốc - Cao8
Đá Hồng Hoa650
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Lông Vũ Ma Vực1
Hạng 5 >= 35.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv32
Ngọc Thánh Vàng Lv32
Mảnh Đế Quốc - Cao7
Đá Hồng Hoa600
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Lông Vũ Ma Vực1
Hạng 6 >= 35.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv32
Ngọc Thánh Vàng Lv32
Mảnh Đế Quốc - Cao6
Đá Hồng Hoa550
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Lông Vũ Ma Vực1
Hạng 7 >= 30.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv31
Ngọc Thánh Vàng Lv31
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Đá Hồng Hoa500
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Lông Vũ Ma Vực1
Hạng 8 >= 30.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv31
Ngọc Thánh Vàng Lv31
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Đá Hồng Hoa460
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Hạng 9 >= 25.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv22
Ngọc Thánh Vàng Lv22
Mảnh Đế Quốc - Cao4
Đá Hồng Hoa400
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 10 >= 25.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv22
Ngọc Thánh Vàng Lv22
Mảnh Đế Quốc - Cao4
Đá Hồng Hoa360
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 11 >= 20.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv21
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Đá Hồng Hoa320
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 12 >= 20.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv21
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Đá Hồng Hoa280
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 13 >= 18.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv21
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Đá Hồng Hoa240
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 14 >= 18.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv21
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Đá Hồng Hoa180
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 15 >= 15.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv12
Ngọc Thánh Vàng Lv12
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Đá Hồng Hoa150
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 16 >= 15.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv12
Ngọc Thánh Vàng Lv12
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Đá Hồng Hoa120
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 17>= 12.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv11
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Đá Hồng Hoa100
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Hạng 18 >= 12.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv11
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Đá Hồng Hoa80
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Hạng 19 >= 10.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv11
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Đá Hồng Hoa70
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Hạng 20 >= 10.000 GemLông Vũ Nyx-Đêm Trắng1
Ngọc Thánh Đỏ Lv11
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Đá Hồng Hoa60
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị