Tin tức

Bảng Xếp Hạng Vương Giả

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng. Đặc biệt, từ TOP 1-20 mỗi Mutizen sẽ nhận được thêm 1 tượng Dark Knight độc quyền MU Awaken VNG.

Lưu ý: 

  • Tới thời gian hoạt động nhưng không nhận thấy Icon của sự kiện, Mutizen vui lòng thoát game, chờ trong khoảnh 2-5p và đăng nhập lại
  • Khi tiến hành nạp cần để nhân vật Online trong game để hệ thống cập nhật, nếu khi nạp xong hệ thống có hiển thị mức nạp nhưng không hiện hạng và Model, cần lặp lại bước trên: nạp 1 lượng bất kỳ trong lúc nhân vật đang Online.
  • Sự kiện BXH Vương Giả MU là sự kiện được sử dụng lần đầu tiên trong tất cả các phiên bản MU trong khu vực, nếu xuất hiện các lỗi hiển thị khác vui lòng thông báo cho CSKH.
  • Kết quả cuối cùng vẫn sẽ kết quả hoàn toàn chính xác và phần thưởng sẽ không thay đổi. 

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian:00:00 25.11 - 23:59 29.11.

Thời gian trao thưởng: 30/11/2023.

PHẦN THƯỞNG

HạngQuà TặngSL
Hạng 1 >= 70.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv52
Ngọc Thánh Vàng Lv52
Quà Bùa Tinh Linh Cam5
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên5
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 91
Thánh Linh Quy Nhất1
Hạng 2 >= 70.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv42
Ngọc Thánh Vàng Lv42
Quà Bùa Tinh Linh Cam4
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên4
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 82
Thánh Linh Quy Nhất1
Hạng 3 >= 45.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv41
Ngọc Thánh Vàng Lv41
Quà Bùa Tinh Linh Cam4
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên4
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 81
Cánh Tuyên Dương1
Hạng 4 >=45.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv41
Ngọc Thánh Vàng Lv41
Quà Bùa Tinh Linh Cam3
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên3
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 81
Cánh Tuyên Dương1
Hạng 5 >= 35.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv32
Ngọc Thánh Vàng Lv32
Quà Bùa Tinh Linh Cam3
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên3
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
Tiên Hương Môn1
Hạng 6 >= 35.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv32
Ngọc Thánh Vàng Lv32
Quà Bùa Tinh Linh Cam3
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên3
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
Tiên Hương Môn1
Hạng 7 >= 30.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv31
Ngọc Thánh Vàng Lv31
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên2
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
Tiên Hương Môn1
Hạng 8 >= 30.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv31
Ngọc Thánh Vàng Lv31
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên2
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
Tiên Hương Môn1
Hạng 9 >= 25.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv22
Ngọc Thánh Vàng Lv22
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên2
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 10 >= 25.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv22
Ngọc Thánh Vàng Lv22
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên2
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 11 >= 20.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv21
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên2
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 12 >= 20.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv21
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên2
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 13 >= 18.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv21
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên1
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 14 >= 18.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv21
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên1
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 15 >= 15.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv12
Ngọc Thánh Vàng Lv12
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên1
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 16 >= 15.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv12
Ngọc Thánh Vàng Lv12
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên1
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 17>= 12.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv11
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên1
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51
Hạng 18 >= 12.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv11
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên1
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51
Hạng 19 >= 10.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv11
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên1
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51
Hạng 20 >= 10.000 GemRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)1
Ngọc Thánh Đỏ Lv11
Ngọc Thánh Vàng Lv11
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên1
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị