Tin tức

Bảng Xếp Hạng Vương Giả

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.

Lưu ý: 

  • Tới thời gian hoạt động nhưng không nhận thấy Icon của sự kiện, Mutizen vui lòng thoát game, chờ trong khoảnh 2-5p và đăng nhập lại
  • Khi tiến hành nạp cần để nhân vật Online trong game để hệ thống cập nhật, nếu khi nạp xong hệ thống có hiển thị mức nạp nhưng không hiện hạng và Model, cần lặp lại bước trên: nạp 1 lượng bất kỳ trong lúc nhân vật đang Online.
  • Sự kiện BXH Vương Giả MU là sự kiện được sử dụng lần đầu tiên trong tất cả các phiên bản MU trong khu vực, nếu xuất hiện các lỗi hiển thị khác vui lòng thông báo cho CSKH.
  • Kết quả cuối cùng vẫn sẽ kết quả hoàn toàn chính xác và phần thưởng sẽ không thay đổi. 

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian:00:00 08.06 - 23:59 12.06.2024.

Thời gian trao thưởng: 13/06/2024.

PHẦN THƯỞNG

HạngQuà TặngSL
Hạng 1 >= 70.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv52
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 230
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên15
Thánh Vũ Rồng Tổ8
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 91
Long Tử Bệ Ngạn1
Hạng 2 >= 70.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv42
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 225
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên12
Thánh Vũ Rồng Tổ6
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 82
Hoàng Long Bệ1
Hạng 3 >= 45.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv41
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 223
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên10
Thánh Vũ Rồng Tổ5
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Thánh Ca1
Hạng 4 >=45.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv41
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 220
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên9
Thánh Vũ Rồng Tổ4
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Thánh Ca1
Hạng 5 >= 35.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv32
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 218
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên8
Thánh Vũ Rồng Tổ3
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Cánh Tuyên Dương1
Hạng 6 >= 35.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv32
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 215
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên8
Thánh Vũ Rồng Tổ3
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Cánh Tuyên Dương1
Hạng 7 >= 30.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv31
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 212
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên7
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Cánh Tuyên Dương1
Hạng 8 >= 30.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv31
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 210
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên7
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Cánh Tuyên Dương1
Hạng 9 >= 25.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv22
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 28
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên6
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Võ Sĩ Ngân Hà1
Hạng 10 >= 25.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv22
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 28
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên6
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Võ Sĩ Ngân Hà1
Hạng 11 >= 20.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv21
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 27
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên5
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 12 >= 20.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv21
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 27
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên5
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 13 >= 18.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv21
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 26
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên4
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 14 >= 18.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv21
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 26
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên4
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 15 >= 15.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv12
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 25
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên3
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 16 >= 15.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv12
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 25
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên3
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 17>= 12.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv11
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 24
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên2
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Hạng 18 >= 12.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv11
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 24
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên2
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Hạng 19 >= 10.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv11
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 23
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên1
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Hạng 20 >= 10.000 GemSức Mạnh Cơ Giới-Khiên Bảo Vệ1
Ngọc Thánh Lục Lv11
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 22
Quà Tinh Ngấn Đỏ Ngẫu Nhiên1
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị