Tính năng

Đúc Thần Bùa

Đúc Thần Bùa là một tính năng mới của game, bổ sung trong tính năng bùa, tính năng mới này giúp người chơi tận dụng tốt số bùa còn thừa của mình để tăng thêm chỉ số và lực chiến cho nhân vật.

Yêu cầu tính năng:

- Đúc Thần Bùa tốn EXP của Bùa và nguyên liệu cần.

- Phẩm chất của Bùa và cấp cường hóa càng cao thì Exp đúc thần bùa càng cao.

- Nếu nguyên liệu được chọn cung cấp EXP nhiều hơn EXP cần để đầy bậc sao hiện tại, EXP vượt quá sẽ tích lũy sang bậc kế.

- Nguyên liệu tiến cấp nếu không đủ có thể dùng gem thay thế.

Nguyên liệu yêu cầu: Huyền Thiết Đúc Thần, nhận được từ Shop Guild, Gem, Vực Sâu – Lost Towers

Trước tiên để tăng sao của Đúc Thần Bùa, cần cung cấp đủ EXP Bùa, công đoạn này cần tiêu hao Bùa, như đã nói ở trên, phẩm chất và cấp bùa càng cao thì EXP Đúc Thần càng lớn, nếu EXP dư sẽ chuyển sang sao tiếp theo.

Khi đã tăng được 10 sao, xử dụng nguyên liệu để tăng bậc cho Thần Bùa. Cần đảm bảo đủ Nguyên Liệu, tiến độ nâng cấp được hiển thị ở thanh bên dưới.

Sau khi tăng đủ cấp độ, Đúc thần bùa sẽ lên bậc kế tiếp.

Chúc Mutizen thành công.