Tính năng

Gia Tộc Chiến

Hoạt động tranh đấu giữa các Gia Tộc Liên Server, tương tự như Bá Vương Tranh Đấu, tìm ra gia tộc đứng đầu lục địa MU Awaken.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 13 hàng tháng.

Yêu Cầu: Gia tộc phải nằm trong top 64 trong hoạt động Khiêu Chiến Gia Tộc Liên Server

Sau thời gian hệ thống sắp xếp kết quả hoạt động Khiêu Chiến Gia Tộc Liên Server, Gia tộc của người chơi sẽ được nhận tư cách tham gia Gia Tộc Chiến.

Tương tự, gia tộc sẽ tham gia giải đấu loại trực tiếp, bắt đầu từ vòng 64 chọn 32. Thời gian sẽ được hệ thống thông báo chi tiết.

Người chơi cũng có thể dự đoán đội vô địch và đội chiến thằng bằng Điểm Chiến Công.

Thời gian vào trận sẽ được sắp xếp và thông báo cho từng Gia Tộc.

Gia tộc đừng đầu sẽ nhận được phần thưởng qua thư, tiền đặt cược đúng cũng sẽ nhận được qua thư.