Tính năng

Thần Hóa Vân Chiến

Thần Hóa Vân Chiến là tính năng mở rộng nâng cấp cho Tính Năng Vân Chiến, tăng chỉ số nguyên tố đặc trưng của Vân Chiến đó.

Hướng dẫn:

- Để tiến hành thần hóa, cần Vân Chiến đạt 5 sao.

- Chỉ có Vân Chiến Cam trở lên mới có thể thần hóa, vân chiến Tím và Lam không thể Thần Hóa.

- Thuộc Tính tăng cấp và Thần Hóa Vân Chiến Chính và Phụ 100% tăng cho Mutizens.

- Sau khi Thần Hóa có thể mở khóa kĩ năng tương ứng, thuộc tính kĩ năng chính và phụ đều có hiệu lực, nhưng chỉ có kĩ năng bị động ở vị trí Vân Chiến Chính có hiệu lực.

- Sau khi nhiều Vân Chiến Thần Hóa ở một bậc nhất định sẽ có hiệu ứng cộng hưởng.

Nguyên liệu yêu cầu:

Ngoài các nguyên liệu cơ bản ra cần có các nguyên liệu mới sau:

- Bụi Sao Chiến Linh: Có thể lấy thông qua Hoạt Động Nhận hoặc cửa hàng tại Ảo Cảnh Kho Báu.

Sau khi đủ nguyên liệu, tiến hành Thần Cấp cho Vân Chiến, sau đó tăng cấp để Vân Chiến có thể đạt tới điều để tăng bậc tiếp theo.

Thần Hóa các bậc lớn hơn để mở khóa các Skill của Vân Chiến đó.

Có thể nhấp vào từng kĩ năng để tăng cấp cho kĩ năng đó.

Sử dụng: Bùa Thần Văn để tăng cấp. Có thể lấy thông qua Hoạt Động Nhận hoặc cửa hàng tại Ảo Cảnh Kho Báu.

Tăng cấp để mở them hiệu quả kĩ năng cho kĩ năng đó.

Chúc Mutizens Thành Công!

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

 

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị