Tính năng

Thức Tỉnh Thánh Ấn

Thức Tỉnh Thánh Ấn là tính năng mới giúp tăng giới hạn tăng cấp của các loại Thánh Ấn, mang lại nhiều chỉ số Nguyên Tố Đặc Biệt cho Mutizen.

Yêu cầu:

- Đạt Cấp yêu cầu mới có thể nâng cấp bậc tiếp theo.

- Có 2 loại nguyên liệu khác nhau tương ứng cho 2 loại Thánh Ấn Công – Thủ

Nguyên liệu Yêu Cầu:

Thánh Ấn Nguyên Tố - Công:

Thần Hạch Ấn Tích – Công: Có thể lấy thông qua Shop Gem và Vực Sâu – Lost Tower

Ấn Tích Hỗn Độn – Công: Có thể lấy thông qua Shop Gem và Vực Sâu – Lost Tower

Thánh Ấn Nguyên Tố - Phòng:

Thần Hạch Ấn Tích – Phòng: Có thể lấy thông qua Shop Gem và Vực Sâu – Lost Tower

Ấn Tích Hỗn Độn – Phòng: Có thể lấy thông qua Shop Gem và Vực Sâu – Lost Tower

Khi đã đủ nguyên liệu và các điều kiện yêu cầu. Tiến hành thức tỉnh Thánh Ấn.

Chọn Thánh Ấn mà Mutizen muốn thức tỉnh. Bấm Phần Thức Tỉnh.

Tiến hành tăng bậc cho Thánh Ấn Khế Ước này. Như trong hình ta thấy cần tăng 4 lần để lên Thức Tỉnh Bậc 2

Tiến Cấp Thành Công!

Tiếp tục tăng các Level phụ cho đến khi đạt đến phần tiến cấp Level 3

Chúc Mutizen Thành Công!