Tính năng

Trang bị Thiên Sứ mới - Bông Tai

Tương tự như các Vũ Khí Thiên Sứ và Ấn Thiên Sứ, Trang Bị Thiên Sứ mới: Bông Tai Thiên Sứ là 2 vật phẩm Thiên Sứ được update trong phiên bản này.

Game mở thêm 2 ô mới để trang bị Bông Tai Thiên Sứ, Khác với các Vũ Khí Công – Thủ và Ấn Công – Thủ. Bông tai Thiên Sứ sử dụng 2 slot Trái – Phải, mỗi loại sẽ có tạo hình khác nhau và được lựa chọn chung trong một rương gọi là Rương Bông Tai Thiên Sứ

Thông tin cơ bản:

- Bậc Bông Tai Thiên Sứ từ bậc 5min – 12max

- Có thể tiến cấp từ bậc nhỏ hơn sang bậc cao hơn nếu có 3 Bông Tai cùng loại cùng cấp.

- Để trang bị cần đủ các chỉ số thể chất yêu cầu.

- Có thể Cường Hóa, Khảm, Bồi Dưỡng, Tinh Luyện, Tinh Luyện Nguyên Tố, Cường Hóa Thiên Sứ như các vật phẩm Thiên Sứ bình thường.

- Chỉ có thể sở hữu các Bông Tai Thiên Sứ qua các hoạt động – sự kiện đặt biệt, bao gồm các hoạt động đăng nhập hằng ngày và event miễn phí.

- Các Bông Tai sẽ không hiển thị ra ngoại trang – tương tự Ấn Thiên Sứ

Thuộc tính thần hóa chi tiết:

Thuộc tính bộ chi tiết:

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị