MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 04.05 - 09.05

Từ đến

Thu Thập Đổi Thưởng

Nội dung: Mutizen thu thập vật phẩm theo công thức để nhận các phần thưởng giá trị.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 00:00 04.05 - 23:59 09.05.

PHẦN THƯỞNG

Công ThứcThành Phẩm Số LượngGiới hạn
10 Quặng Sắt + 10 Da ThuộcĐoản Kiếm1500
15 Quặng Sắt + 15 Da Thuộc + 2 Gỗ Tinh LuyệnThiết Thuẫn1500
15 Quặng Sắt + 15 Da Thuộc + 3 Gỗ Tinh Luyện + 2 Phôi ThépTrường Kích1500
25 Quặng Sắt + 20 Da Thuộc + 3 Gỗ Tinh Luyện + 2 Phôi Thép + 2 Vẫn ThạchTrảm Mã Đao1500
50 Quặng Sắt + 50 Da Thuộc + 10 Gỗ Tinh Luyện + 5 Phôi Thép + 5 Vẫn ThạchBộ Binh Giáp1500
50 Quặng Sắt + 50 Da Thuộc + 10 Gỗ Tinh Luyện + 5 Phôi Thép + 5 Vẫn ThạchThiết Kỵ Giáp1500
10 Mảnh ấn Đại Thiên SứRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51100
10 Mảnh rương Đại Thiên SứRương Thiên Sứ Bậc 51100
1 Thẻ rương Đại Thiên SứRương Thiên Sứ Bậc 51100
10 Mảnh Đế Quốc - Sơ + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngMảnh Đế Quốc - Trung1999
10 Mảnh Đế Quốc - Trung + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngMảnh Đế Quốc - Cao1999
5 Mảnh Đế Quốc - Cao + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngKèn Hiệu Xung Phong-Giới Hạn Đế Quốc11
5 Mảnh Đế Quốc - Cao + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngẤn Thần Kevin-Giới Hạn Đế Quốc11
10 Mảnh Đế Quốc - Cao + 2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngQuân Dực Bảo Vệ-Giới Hạn Đế Quốc11
20 Mảnh Đế Quốc - Cao + 2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Skin Thời Trang: Blade Knight Mặt Trời11
20 Mảnh Đế Quốc - Cao + 2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Skin Vũ Khí: Blade Knight Mặt Trời11
3 Mảnh Đế Quốc - Cao + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 2110
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt A + 3 Vé đổi Đặc Biệt B + 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtQuốc Sư MU (30 Ngày)11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt A + 5 Vé đổi Đặc Biệt B + 7 Vé Quà Tặng Đặc BiệtLửa Naraku11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt A + 5 Vé đổi Đặc Biệt B + 7 Vé Quà Tặng Đặc BiệtBước Chân Sinh Hoa11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt ARương Cánh 615
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 1 Vé đổi Đặc Biệt ARương Tim Tấn Công-Thánh-Ngẫu Nhiên15
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 1 Vé đổi Đặc Biệt ARương Tim Phòng Thủ-Thánh-Ngẫu Nhiên15
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Bảo Vệ-Công Ngẫu Nhiên11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Bảo Vệ-Phòng Ngẫu Nhiên11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đá Hồn-Công May Mắn110
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đá Hồn-Thủ May Mắn110
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngGiấy Chứng Nhận Đổi Thưởng110
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đổi Hồn Khí Ngẫu Nhiên2100
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đổi Linh Khí Ngẫu Nhiên2100
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt BThe Beast-Nian11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Nón: Bá Chủ Hắc Ám (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Áo: Bá Chủ Hắc Ám (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Nón: Mơ Mộng Tương Lai (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Áo: Mơ Mộng Tương Lai (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Nón: Dân Chơi
(Vĩnh Viễn)
11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Áo: Dân Chơi
(Vĩnh Viễn)
11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThảm Thần11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngXe Quỷ11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngXe Cung Trăng11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThủ Lĩnh Bóng Tối11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 511
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Thiên Sứ Bậc 511
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngTrứng Tinh Linh Cam Đủ Hệ-Ngẫu Nhiên11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Trang Sức Cam Đầy Đủ - Ngẫu Nhiên11
25 Thẻ Chí TônRương Tổ Hợp Nguyên Tố-Tự Chọn11
15 Thẻ Chí TônRương Tự Chọn Thần Điện Đỏ11
10 Thẻ Chí TônRương Tổ Hợp Nguyên Tố-Ngẫu Nhiên11
5 Thẻ Chí TônXe Chiến Ảo Ảnh11
5 Thẻ Chí TônRương Trang Sức Tự Chọn 211
1 Thẻ Chí TônRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 511
1 Thẻ Chí TônRương Thiên Sứ Bậc 511
2 Thẻ Chí TônRương Thú Cưỡi 111
2 Thẻ Chí TônRương Thú Cưỡi 211
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 111
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 211
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 311
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 411
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 511
50 Thẻ Chí TônSkin Thú Cưỡi: Vua Sư Tử11
5 Thẻ Chí TônRương Thiên Sứ Bậc 5-Tuyệt Kích11
50 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tim Vĩnh Hằng188999
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tim Vĩnh Hằng66999
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tim Vĩnh Hằng2999
1 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Thẻ Cổ Ma Linh150
1 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Thẻ Hồn Ma Thần550
1 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.20241000 Nguyên Năng Thần Tố150
2 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Bình EXP Lớn250
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Pha Lê Thú Cưỡi2050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Mount Crystal550
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Pha Lê Thần Thú250
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Huyền Cổ Ấn2050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Huyền Thánh Ấn550
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Huyền Thiên Ấn250
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Bụi Thượng Cổ2050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Bụi Viễn Cổ550
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Bụi Thái Cổ250
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tro Cổ Huyết3050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tro Cổ Linh1050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tro Cổ Thánh550
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Lời Chúc Angel1050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Bia Tế Thiên Đường550
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Lời Chúc Thần Tôn1050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Bia Tế Vurtne550
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Bùa Đúc Thần Luân550
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Bia Tế Luân Hồi250
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Sức Mạnh Thần Khí2050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Thần Huyết Vẽ Trận2050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Linh Châu Hồn2050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Châu Tụ Linh5050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Pha Lê Cổ2050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Lông Vũ Bảo Hộ5050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Chiến Vũ1050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tinh Hoa Ma Tố1050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Luyện Ma3050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024100 linh lực550
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Huy Hiệu Thánh Thú10050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Ấn Thánh Thú2050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Blue Feather25050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Lửa Andes5050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Cát Tinh5050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.202410 Thần Thức Phòng Thủ5050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.202410 Thần Thức Tấn Công5050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Mảnh Đá Linh Khí5050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tinh Thể Linh Khí5050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Ngọc Ấn Linh5050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đao Ấn Linh5050
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.202410000 Vân Thần550
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.202410000 Đá Linh550
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Linh Chú Pháp Trận30050
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Pha Lê Trận Nhãn8050
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Thần Huyết30050
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Thần Kim Tụ Hồn8050
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Cát Thần Vật30050
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tinh Hoa Thần Khí8050
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Thức Tỉnh Tinh Linh2550
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Mở Khóa Tinh Linh20050
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Thần Huyết Ngọc Tủy5050
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Ma Nguyên Tinh Khoáng30050
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tinh Hoa Ma Tố1005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Ngòi Lửa Thánh2005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Divine1005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Huy Hiệu Thánh Thú10005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Ấn Thánh Thú2005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Hồn Thần Thú2005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Bảo Vệ Linh205
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Hồn Linh605
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.202410 Thần Thức Phòng Thủ10005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.202410 Thần Thức Tấn Công4005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Mảnh Đá Linh Khí20005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tinh Thể Linh Khí2005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Lông Vũ Bảo Hộ5005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Chiến Vũ1505
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Luyện Ma5005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Cát Thần Vật15005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Tinh Hoa Thần Khí2005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Linh Chú Pháp Trận15005
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Pha Lê Trận Nhãn2005
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Linh Kim1005
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Ma Kim205
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Thần Kim55
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Tinh Linh1005
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Ma Linh205
10 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 04.2024Đá Divine55
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 8 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 211
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 2611
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 2611
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 2711
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 2711
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 2811
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 2811
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 2911
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 2911
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 3011
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 3011
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 3111
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 3111
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 3 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 3211
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 6 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 3211
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 4 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 3311
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 8 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 3311
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 3411
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 3411
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 443500 EXP Dũng Sĩ Lệnh110
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Chúa Tể Sấm Sét11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Cánh Vàng Kim11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Rồng Bảy Đầu11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44, 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngUnicorn11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44, 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThú Cưỡi: Băng-Kẻ Chinh Phục11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44, 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThú Cưỡi: Hỏa-Kẻ Chinh Phục11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Sứ giả noel11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Phúc Đến Rồi11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Năm Nào Cũng Có MU11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Rubik Đỏ11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Hoa Sao Xoáy11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Thiên Phạt11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44VIP Bất Động11
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Đá Thức Tỉnh Tinh Linh520
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Đá Trùng Sinh Thú Cưỡi120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Đá Trùng Sinh Tinh Linh120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Tinh Kim Niết Bàn120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 44Thánh Ấn Thiên Sứ520
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 1 Thẻ Đổi Quà VIPRương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu51
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 1 Thẻ Đổi Quà VIPSkin Bộ Địa Ngục: U Minh Quân Đoàn11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 1 Thẻ Đổi Quà VIPSkin Bộ Thiên Đường: Chính Nghĩa Tổ Đội11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 1 Thẻ Đổi Quà VIPSkin Bộ Thiên Đường: Tu Tiên11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 1 Thẻ Đổi Quà VIPSkin Bộ Địa Ngục: Ác Long Quân Đoàn11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Thẻ Đổi Quà VIPRương Skin Thời Trang: Blade Knight Mặt Trời11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Thẻ Đổi Quà VIPRương Skin Vũ Khí: Blade Knight Mặt Trời11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Thẻ Đổi Quà VIPRương Skin Thời Trang: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Thẻ Đổi Quà VIPRương Skin Vũ Khí: Titan (Mừng SN 4 Tuổi)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Thẻ Đổi Quà VIPThẻ Tăng VIP11
1 Quất RoiThẻ Đổi Skin11
1 Dây Pháo NổThẻ Đổi Skin11
1 Pháo HoaThẻ Đổi Skin11
1 Dây Treo Trừ TàThẻ Đổi Skin11
1 Ống Phóng Pháo HoaThẻ Đổi Skin11
1 Rương Pháo HoaThẻ Đổi Skin11
1 Gậy Tiên NữThẻ Đổi Skin11
1 Đốt NổThẻ Đổi Skin11
1 Pháo Tên LửaThẻ Đổi Skin11
1 Ốc Anh VũThẻ Đổi Skin11
1 Gậy Lì XìThẻ Đổi Skin11
1 Phúc Tinh Bảo VệThẻ Đổi Skin11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin vũ khí đơn: Ngày Lễ Xuân (Vĩnh Viễn)11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Phụ: Ngày Lễ Xuân (Vĩnh Viễn)11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Bộ Địa Ngục: U Minh Quân Đoàn11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Bộ Thiên Đường: Chính Nghĩa Tổ Đội11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Bộ Thiên Đường: Tu Tiên11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Bộ Địa Ngục: Ác Long Quân Đoàn11
20 Mảnh Long TộcHậu Duệ Rồng (Vĩnh Viễn)15
1 Vân Vạn TướngVân Vạn Tướng (Mới)11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 1000 Thiệp Chúc PhúcLốc Xoáy Ngân Hà11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 500 Thiệp Chúc PhúcChân-Búa Tê Liệt11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 500 Thiệp Chúc PhúcSong Tử Hades12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 250 Thiệp Chúc PhúcSkin Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 250 Thiệp Chúc PhúcSkin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Thời Trang Tự Chọn 112
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Thời Trang Tự Chọn 212
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Vũ Khí Tự Chọn 112
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Skin Vũ Khí Tự Chọn 212
68 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcHoàng Long Bệ11
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 2 Thánh Vũ Rồng TổHuy Chương Long Tứ11
1 Thánh Vũ Rồng TổLong Mã Biến Hình11
1 Thánh Vũ Rồng TổDivine Hạ Thế-Rồng11
1 Thánh Vũ Rồng TổThe Beast-Nian11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 1 Đèn Trấn Giữ Rồng + 28 Thánh Vũ Rồng TổLong Tử Bệ Ngạn11
4 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 2 Đèn Trấn Giữ Rồng + 1 Dây Dẫn Long + 68 Thánh Vũ Rồng TổLong Tử Nhai Xế11


Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị