MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 27.04 - 02.05

Từ đến

Nhận Quà Ngày Lễ

 

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Mutizen được tặng quà "Lên Bia Mừng Lễ" đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 00:00 27/04 - 23:59 02/05/2024.

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnPhần ThưởngSL
Đạt mốc 30Rương Mảnh Thiên Sứ Ngẫu Nhiên 12
Quà Tiến Hóa Tinh Linh 11
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố2
Quà Tăng Cấp Thần Binh 21
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh5
Đạt mốc 50Rương Mảnh Thiên Sứ Ngẫu Nhiên 13
Túi Tính Năng Tinh Linh1
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố2
Quà Tăng Cấp Thần Binh 22
5000 Xu Hồn8
Quà Tăng Thần Tế Điển1
Đạt mốc 80Rương Mảnh Thiên Sứ Ngẫu Nhiên 15
Quà Tiến Hóa Tinh Linh 13
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố3
Quà Tăng Cấp Thần Binh 22
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh10
Đạt mốc 100Rương Thiên Sứ Bậc 51
Túi Tính Năng Tinh Linh1
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố3
Quà Tăng Cấp Thần Binh 22
5000 Xu Hồn20
Đạt mốc 200Rương Thiên Sứ Bậc 52
Quà Tiến Hóa Tinh Linh 15
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố5
Quà Tăng Cấp Thần Binh 23
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh30
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Đạt mốc 300Rương Thiên Sứ Bậc 53
Quà Tinh Linh Tự Chọn Phiên Bản 12.0 1
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố5
Quà Tăng Cấp Thần Binh 23
5000 Xu Hồn50
Đạt mốc 500Rương Thiên Sứ Bậc 61
Túi Tính Năng Tinh Linh3
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố8
Quà Tăng Cấp Thần Binh 25
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh80
Quà Tăng Thần Tế Điển1
Đạt mốc 800Rương Thiên Sứ Bậc 62
Quà Tiến Hóa Tinh Linh 110
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố10
Quà Tăng Cấp Thần Binh 28
5000 Xu Hồn100
Đạt mốc 1000Rương Thiên Sứ Bậc 71
Quà Tinh Linh Tự Chọn Phiên Bản 12.0 1
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố15
Quà Tăng Cấp Thần Binh 210
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh120
Thẻ Đổi Skin1
Đạt mốc 1500Rương Thiên Sứ Bậc 72
Túi Tính Năng Tinh Linh8
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố20
Quà Tăng Cấp Thần Binh 212
5000 Xu Hồn150
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Đạt mốc 2500Rương Thiên Sứ Bậc 82
Quà Tinh Linh Tự Chọn Phiên Bản 12.0 2
Quà Tăng Khiên Nguyên Tố30
Quà Tăng Cấp Thần Binh 220
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh250
Cánh Quân Bảo Vệ-Giới Hạn Đế Quốc1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị