MU Awaken VNG

Big Update tháng 8 - Ma Kiếm Trở Lại

Từ đến

Tinh bàn

Giới thiệu

Tinh Bàn là tính năng gọi chung của Mệnh Tinh Cung, Triệu hồi Tinh Ngấn, Tách Tinh Ngấn. Tăng cường chỉ số cho các thuộc tính Nguyên Tố, bên cạnh Hệ thống nguyên tố.

Điều kiện mở: thắp sáng 10 sao tại Bảo Vệ Sao sẽ mở Tinh Bàn, hiệu lực vĩnh viễn.

Tinh Bàn

  • Nằm trong tính năng Bảo Vệ Sao, Mệnh Tinh Cung được thể hiện dưới dạng 1 bàn tròn, dùng để khảm và kích hoạt chỉ số của các Tinh Ngấn.

  • Mỗi chòm sao tại Bảo Vệ Sao phải kích hoạt ít nhất 1/30 tổng số sao mới mở khóa ô khảm Tinh Ngấn tương ứng.
  • Dùng Gem Khóa mua Bụi Sao tại “Triệu hồi Tinh Ngấn” để thực hiện nghi thức triệu hồi, hết Gem khóa có thể dùng Gem xanh để mua Bụi Sao.
  • Triệu hồi Tinh Ngấn có xác suất nhận được Tinh Ngấn của chòm sao ngẫu nhiên, phẩm chất ngẫu nhiên.
  • Mỗi Tinh Ngấn triệu hồi được có xác suất nhận 3 loại chỉ số: Cơ bản, Thuộc tính đặc biệt, Thuộc tính cường hóa.

  • Tinh Ngấn dư thừa có thể dùng để nuôi dưỡng Tinh Ngấn hoặc tách lấy Cát Trời Sao.

  • Cát Trời Sao được dùng để tẩy luyện Tinh Ngấn, có xác suất tạo mới dòng Thuộc tính Cường Hóa.

  • Ngoài ra, Tinh Bàn có hệ thống vận may riêng biệt, gọi là Tinh Mệnh, ảnh hưởng tăng giảm thuộc tính nguyên tố.

Lưu ý: Thuộc tính cường hóa cần phải tăng cấp Tinh Ngân đạt cấp yêu cầu mới kích hoạt hiệu quả.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị