MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 02.03 - 07.03

Từ đến

Nhận Quà Ngày Lễ

 

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Mutizen được tặng quà "Long Tinh Tệ" đạt mốc sẽ nhận thưởng tương ứng.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 00:00 02/03 - 23:59 07/03/2024.

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnPhần ThưởngSL
Đạt mốc 30Rương Mảnh Thiên Sứ Ngẫu Nhiên 12
Rương Tăng Cấp Nguyên Tố 11
Quà Thiên Ân Vân Chiến1
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức1
Mảnh Thánh Thú-Thần15
Đạt mốc 50Rương Mảnh Thiên Sứ Ngẫu Nhiên 13
Rương Tăng Cấp Nguyên Tố 12
Quà Thiên Ân Vân Chiến1
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức1
Cát Ấn Giáp-Thánh25
Quà Tăng Tinh Ngấn1
Đạt mốc 80Rương Mảnh Thiên Sứ Ngẫu Nhiên 15
Rương Đá Hồn-Thủ May Mắn1
Quà Thiên Ân Vân Chiến2
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức2
Mảnh Thánh Thú-Thần40
Đạt mốc 100Rương Thiên Sứ Bậc 51
Rương Tăng Cấp Nguyên Tố 13
Quà Thiên Ân Vân Chiến2
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức2
Rương Tim Thánh Thú Công Thủ Ngẫu Nhiên2
Đạt mốc 200Rương Thiên Sứ Bậc 52
Rương Tăng Cấp Nguyên Tố 15
Quà Thiên Ân Vân Chiến3
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức3
Mảnh Thánh Thú-Thần80
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Đạt mốc 300Rương Thiên Sứ Bậc 53
Rương Bảo Vệ-Phòng Ngẫu Nhiên1
Quà Thiên Ân Vân Chiến3
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức3
Cát Ấn Giáp-Thánh120
Đạt mốc 500Rương Thiên Sứ Bậc 61
Rương Tăng Cấp Nguyên Tố 18
Quà Thiên Ân Vân Chiến5
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức5
Rương Tim Thánh Thú Công Thủ Ngẫu Nhiên4
Quà Tăng Thần Tế Điển1
Đạt mốc 800Rương Thiên Sứ Bậc 62
Rương Đá Hồn-Thủ May Mắn3
Quà Thiên Ân Vân Chiến8
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức8
Cát Ấn Giáp-Thánh250
Đạt mốc 1000Rương Thiên Sứ Bậc 71
Rương Tăng Cấp Nguyên Tố 115
Quà Thiên Ân Vân Chiến10
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức10
Mảnh Thánh Thú-Thần300
Thẻ Đổi Skin1
Đạt mốc 1500Rương Thiên Sứ Bậc 72
Rương Bảo Vệ-Phòng Ngẫu Nhiên2
Quà Thiên Ân Vân Chiến15
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức15
Cát Ấn Giáp-Thánh350
Ấn Thần Kevin-Giới Hạn Đế Quốc1
Đạt mốc 2500Rương Thiên Sứ Bậc 82
Rương Tổ Hợp Nguyên Tố-Tự Chọn1
Quà Thiên Ân Vân Chiến25
Quà Nuôi Dưỡng Thử Thách Trang Sức25
Mảnh Thánh Thú-Thần450
Hướng Sáng Vĩnh Hằng-Phá Địch1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị