MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 13.05 - 18.05

Từ đến

Vòng quay đổi thưởng

Thời gian: 00:00 ngày 13/05 - 23:59 ngày 28/05/2023.

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Mutizen hãy thu thập các Thẻ và sử dụng các Thẻ đã thu thập được để đổi các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Vật phẩm đổiPhần thưởngSố lượngSố lượt nhậnLoại nhận
80 Bằng Chứng Thanh Hữu Mùa 5 + 80 Bằng Chứng Đêm Hè Mùa 5 + 30 Bằng Chứng U Nghị Mùa 5 + 10 Bằng Chứng Nhiệt Liệt Mùa 5 + 5 Bằng Chứng Phấn Khởi Mùa 5Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 5121 (Nhận cá nhân, cả hoạt động không reset)
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
150 Bằng Chứng Thanh Hữu Mùa 5 + 150 Bằng Chứng Đêm Hè Mùa 5 + 60 Bằng Chứng U Nghị Mùa 5 + 20 Bằng Chứng Nhiệt Liệt Mùa 5Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 5153 (Lượt nhận của cả server, cả hoạt động không reset)
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Bảo Vệ-Công Ngẫu Nhiên1
Rương Bảo Vệ-Phòng Ngẫu Nhiên1
40 Bằng Chứng Thanh Hữu Mùa 5 + 40 Bằng Chứng Đêm Hè Mùa 5 + 40 Bằng Chứng U Nghị Mùa 5 + 5 Bằng Chứng Nhiệt Liệt Mùa 5 + 1 Bằng Chứng Phấn Khởi Mùa 5Quà Pháo Tết134 (Lượt nhận cả server, mỗi ngày reset lượt)
60 Bằng Chứng Thanh Hữu Mùa 5 + 60 Bằng Chứng Đêm Hè Mùa 5 + 60 Bằng Chứng U Nghị Mùa 5 + 3 Bằng Chứng Nhiệt Liệt Mùa 5Quà Pháo Tết112 (Lượt nhận cá nhân, mỗi ngày reset lượt)
80 Bằng Chứng Thanh Hữu Mùa 5 + 80 Bằng Chứng U Nghị Mùa 5Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Cao112 (Lượt nhận cá nhân, mỗi ngày reset lượt)
50 Bằng Chứng Thanh Hữu Mùa 5 + 50 Bằng Chứng Đêm Hè Mùa 5Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Trung112 (Lượt nhận cá nhân, mỗi ngày reset lượt)
25 Bằng Chứng Thanh Hữu Mùa 5 + 25 Bằng Chứng Đêm Hè Mùa 5 + 1 Bằng Chứng U Nghị Mùa 5 +1 Bằng Chứng Nhiệt Liệt Mùa 5Quà Tăng Thần Hồn112 (Lượt nhận cá nhân, mỗi ngày reset lượt)
25 Bằng Chứng Thanh Hữu Mùa 5 + 25 Bằng Chứng Đêm Hè Mùa 5 + 1 Bằng Chứng U Nghị Mùa 5 +1 Bằng Chứng Nhiệt Liệt Mùa 5Quà Hồn Nguyên Tố112 (Lượt nhận cá nhân, mỗi ngày reset lượt)
25 Bằng Chứng Thanh Hữu Mùa 5 + 25 Bằng Chứng Đêm Hè Mùa 5 + 1 Bằng Chứng U Nghị Mùa 5 +1 Bằng Chứng Nhiệt Liệt Mùa 5Quà Tăng Thần Khí112 (Lượt nhận cá nhân, mỗi ngày reset lượt)
25 Bằng Chứng Thanh Hữu Mùa 5 + 25 Bằng Chứng Đêm Hè Mùa 5 + 1 Bằng Chứng U Nghị Mùa 5 +1 Bằng Chứng Nhiệt Liệt Mùa 5Quà Tăng Thần Binh112 (Lượt nhận cá nhân, mỗi ngày reset lượt)

Lưu ý quan trọng:

  • Các vật phẩm đổi thưởng sẽ không khóa, có thể giao dịch được, phần thưởng là vật phẩm khóa.
  • Có các phần thưởng nhận hằng ngày (mỗi ngày reset) và các phần thưởng cả sự kiện sẽ không reset.
  • Có các phần thưởng giới hạn lượt cho toàn bộ Server (mỗi server chỉ được nhận số lần nhất định, ai nhanh tay đổi thưởng trước có thể nhận được)
  • Vật phẩm đổi thưởng sẽ không khóa, các hoạt động giao dịch vật phẩm đổi thưởng sẽ không cấm, tuy nhiên Mutiezen cần lưu ý nhanh chóng nhận được quà All server trước khi toàn bộ bị đổi hết.
  • Sau mỗi đợt sẽ Reset các vật phẩm đổi thưởng, các vật phẩm tích trữ sẽ không sử dụng ở đợt sau được nên Mutizen có thể bán đi sau khi sự kiện kết thúc.
  • Sự kiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu có lỗi vui lòng thông báo cho bộ phận CSKH

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị