MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 13.08 - 18.08

Từ đến

Vua Nạp

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Mutizen tham gia đạt Top nạp Gem sẽ nhận ngay các phần thưởng cực giá trị. Người chơi nạp đạt mốc sẽ đạt hạng tương ứng, nếu có nhiều hơn 1 người chơi đạt mốc sẽ xếp theo lượng gem nạp.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 13/04 - 23:59 16/04.

Thời gian phát thưởng: 00:00 ngày 18/04.

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnQuà ThưởngSL
Hạng 1 >= 60.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 91
Rương Thiên Sứ Bậc 91
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 160
Túi Tính Năng Vân Chiến50
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 160
Thánh Vũ Rồng Tổ5
Hạng 2 >= 45.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 82
Rương Thiên Sứ Bậc 82
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 145
Túi Tính Năng Vân Chiến35
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 145
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Hạng 3 >= 30.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Thiên Sứ Bậc 81
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 130
Túi Tính Năng Vân Chiến28
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 130
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Hạng 4 >=30.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Thiên Sứ Bậc 81
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 125
Túi Tính Năng Vân Chiến24
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 125
Mảnh Đế Quốc - Cao10
Hạng 5 >= 15.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 118
Túi Tính Năng Vân Chiến20
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 118
Mảnh Đế Quốc - Cao8
Hạng 6 >= 15.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 115
Túi Tính Năng Vân Chiến16
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 115
Mảnh Đế Quốc - Cao7
Hạng 7 >= 8.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Rương Thiên Sứ Bậc 71
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 112
Túi Tính Năng Vân Chiến14
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 112
Mảnh Đế Quốc - Cao6
Hạng 8 >= 8.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 110
Túi Tính Năng Vân Chiến12
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 110
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Hạng 9 >= 4.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 18
Túi Tính Năng Vân Chiến10
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 18
Mảnh Đế Quốc - Cao4
Hạng 10 >= 2.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Rương Thiên Sứ Bậc 61
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 16
Túi Tính Năng Vân Chiến8
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 16
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Hạng 11 >= 2.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 52
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 15
Túi Tính Năng Vân Chiến6
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 15
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 12 >= 1.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 14
Túi Tính Năng Vân Chiến4
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 14
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 13 >= 1.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 13
Túi Tính Năng Vân Chiến3
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 13
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 14 >= 500 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 12
Túi Tính Năng Vân Chiến2
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 12
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 15 >= 500 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 11
Túi Tính Năng Vân Chiến1
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 11
Mảnh Đế Quốc - Cao1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị