MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 18.05 - 23.05

Từ đến

Vua Nạp

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Mutizen tham gia đạt Top nạp Gem sẽ nhận ngay các phần thưởng cực giá trị. Người chơi nạp đạt mốc sẽ đạt hạng tương ứng, nếu có nhiều hơn 1 người chơi đạt mốc sẽ xếp theo lượng gem nạp.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 18/05 - 23:59 21/05.

Thời gian phát thưởng: 00:00 ngày 23/05.

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnQuà ThưởngSL
Hạng 1 >= 60.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 91
Rương Thiên Sứ Bậc 91
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi60
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố50
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn60
Thánh Vũ Rồng Tổ5
Hạng 2 >= 45.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 82
Rương Thiên Sứ Bậc 82
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi45
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố35
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn45
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Hạng 3 >= 30.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Thiên Sứ Bậc 81
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi30
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố28
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn30
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Hạng 4 >=30.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Thiên Sứ Bậc 81
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi25
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố24
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn25
Mảnh Đế Quốc - Cao10
Hạng 5 >= 15.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi18
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố20
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn18
Mảnh Đế Quốc - Cao8
Hạng 6 >= 15.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi15
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố16
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn15
Mảnh Đế Quốc - Cao7
Hạng 7 >= 8.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Rương Thiên Sứ Bậc 71
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi12
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố14
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn12
Mảnh Đế Quốc - Cao6
Hạng 8 >= 8.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi10
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố12
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn10
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Hạng 9 >= 4.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi8
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố10
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn8
Mảnh Đế Quốc - Cao4
Hạng 10 >= 2.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Rương Thiên Sứ Bậc 61
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi6
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố8
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn6
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Hạng 11 >= 2.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 52
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi5
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố6
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn5
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 12 >= 1.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi4
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố4
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn4
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 13 >= 1.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi3
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố3
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn3
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 14 >= 500 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi2
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố2
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn2
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 15 >= 500 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Quà Tăng Bậc Bùa Thú Cưỡi1
Túi Tính Năng Hệ Thống Nguyên Tố1
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn1
Mảnh Đế Quốc - Cao1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị