MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 27.04 - 02.05

Từ đến

Rinh ngay quà khủng từ sự kiện Kho Báu Vua Biển

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các kho báu của Vua Biển.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 06/04 - 23:59 25/04/2024.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần thưởngPhần thưởng bao gồmSố Lượng
 Nạp 500 GemRương Kho Báu Vua Biển 221Nước Thánh5
Thẻ Cổ Ma Linh10
5000 Xu Hồn2
Kim Cương Xanh Ma10
Đá Hồn Thần Thú20
 Nạp 1000 GemRương Kho Báu Vua Biển 222Nước Thánh8
Thẻ Cổ Ma Linh20
5000 Xu Hồn5
Kim Cương Xanh Ma20
Đá Hồn Thần Thú40
 Nạp 2000 GemRương Kho Báu Vua Biển 223Nước Thánh10
Thẻ Cổ Ma Linh40
5000 Xu Hồn8
Kim Cương Xanh Ma40
Đá Hồn Thần Thú60
 Nạp 3000 GemRương Kho Báu Vua Biển 224Nước Thánh15
Thẻ Cổ Ma Linh60
5000 Xu Hồn10
Kim Cương Xanh Ma60
Đá Hồn Thần Thú100
 Nạp 5000 GemRương Kho Báu Vua Biển 225Nước Thánh20
Thẻ Cổ Ma Linh100
5000 Xu Hồn12
Kim Cương Xanh Ma100
Đá Hồn Thần Thú120
 Nạp 7000 GemRương Kho Báu Vua Biển 226Nước Thánh25
Thẻ Cổ Ma Linh120
5000 Xu Hồn15
Kim Cương Xanh Ma120
Đá Hồn Thần Thú150
 Nạp 10000 GemRương Kho Báu Vua Biển 227Ngọc Thánh Đỏ Lv11
Ngọc Thánh Lam Lv11
5000 Xu Hồn18
Kim Cương Xanh Ma150
Đá Hồn Thần Thú180
 Nạp 12000 GemRương Kho Báu Vua Biển 228Nước Thánh30
Thẻ Cổ Ma Linh150
5000 Xu Hồn20
Kim Cương Xanh Ma180
Đá Hồn Thần Thú200
 Nạp 15000 GemRương Kho Báu Vua Biển 229Nước Thánh50
Thẻ Cổ Ma Linh200
5000 Xu Hồn25
Kim Cương Xanh Ma200
Đá Hồn Thần Thú150
 Nạp 17000 GemRương Kho Báu Vua Biển 230Nước Thánh80
Thẻ Cổ Ma Linh280
5000 Xu Hồn30
Kim Cương Xanh Ma250
Đá Hồn Thần Thú300
 Nạp 20000 GemRương Kho Báu Vua Biển 231Ngọc Thánh Đỏ Lv11
Ngọc Thánh Lam Lv11
5000 Xu Hồn35
Kim Cương Xanh Ma300
Đá Hồn Thần Thú350
 Nạp 30000 GemRương Kho Báu Vua Biển 232Nước Thánh150
Thẻ Cổ Ma Linh350
5000 Xu Hồn40
Kim Cương Xanh Ma350
Đá Hồn Thần Thú400
Nạp 40000 GemRương Kho Báu Vua Biển 233Nước Thánh200
Thẻ Cổ Ma Linh380
5000 Xu Hồn50
Kim Cương Xanh Ma400
Đá Hồn Thần Thú450
Nạp 50000 GemRương Kho Báu Vua Biển 234Nước Thánh250
Thẻ Cổ Ma Linh400
5000 Xu Hồn75
Kim Cương Xanh Ma450
Đá Hồn Thần Thú500
Nạp 60000 GemRương Kho Báu Vua Biển 235Nước Thánh350
Thẻ Cổ Ma Linh500
5000 Xu Hồn100
Kim Cương Xanh Ma500
Đá Hồn Thần Thú600
Nạp 80000 GemRương Kho Báu Vua Biển 236Ngọc Thánh Đỏ Lv21
Ngọc Thánh Lục Lv21
5000 Xu Hồn125
Kim Cương Xanh Ma600
Đá Hồn Thần Thú700
Nạp 100000 GemRương Kho Báu Vua Biển 237Ngọc Thánh Đỏ Lv22
Ngọc Thánh Lục Lv22
5000 Xu Hồn150
Kim Cương Xanh Ma700
Đá Hồn Thần Thú800
Nạp 120000 GemRương Kho Báu Vua Biển 238Ngọc Thánh Đỏ Lv31
Ngọc Thánh Lục Lv31
5000 Xu Hồn180
Kim Cương Xanh Ma800
Đá Hồn Thần Thú1000
Nạp 150000 GemRương Kho Báu Vua Biển 239Ngọc Thánh Đỏ Lv41
Ngọc Thánh Lục Lv41
5000 Xu Hồn250
Kim Cương Xanh Ma900
Đá Hồn Thần Thú1200
Nạp 180000 GemRương Kho Báu Vua Biển 240Rương Thiên Sứ Bậc 91
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 91
5000 Xu Hồn350
Kim Cương Xanh Ma1250
Đá Hồn Thần Thú1500

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị