MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 30.03 - 04.04

Từ đến

Siêu Vua Tặng Hoa

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Mutizen tặng hoa cho người chơi khác đạt đủ điều kiện yêu cầu sẽ vào BXH. Khi kết thúc hoạt động nhận thưởng tương ứng.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 30.03 - 23:59 02.04.

Thời gian nhận thưởng: 00:00 04.04.

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 > = 120000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 91
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 82
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 220
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố25
Quà Tăng Tinh Ngấn20
Quà Bùa Tinh Linh Cam12
Hạng 2 > = 100000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 82
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 215
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố20
Quà Tăng Tinh Ngấn15
Quà Bùa Tinh Linh Cam10
Hạng 3 > = 85000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 82
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 212
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố16
Quà Tăng Tinh Ngấn12
Quà Bùa Tinh Linh Cam8
Hạng 4 > = 70000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 81
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 210
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố14
Quà Tăng Tinh Ngấn10
Quà Bùa Tinh Linh Cam6
Hạng 5 > = 60000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 81
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 28
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố12
Quà Tăng Tinh Ngấn8
Quà Bùa Tinh Linh Cam5
Hạng 6 > = 50000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 27
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố10
Quà Tăng Tinh Ngấn7
Quà Bùa Tinh Linh Cam4
Hạng 7 > = 40000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 26
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố9
Quà Tăng Tinh Ngấn6
Quà Bùa Tinh Linh Cam3
Hạng 8 > = 30000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 63
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 25
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố8
Quà Tăng Tinh Ngấn5
Quà Bùa Tinh Linh Cam3
Hạng 9 > = 20000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 24
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố6
Quà Tăng Tinh Ngấn4
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Hạng 10 > = 15000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 23
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố5
Quà Tăng Tinh Ngấn4
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Hạng 11 > = 10000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 23
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố4
Quà Tăng Tinh Ngấn3
Quà Bùa Tinh Linh Cam2
Hạng 12 > = 5000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 61
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 22
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố3
Quà Tăng Tinh Ngấn3
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Hạng 13 > = 3000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 61
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 52
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 22
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố2
Quà Tăng Tinh Ngấn2
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Hạng 14 > = 2000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 52
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 52
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 21
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố1
Quà Tăng Tinh Ngấn2
Quà Bùa Tinh Linh Cam1
Hạng 15 > = 1000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 21
Quà Tiến Cấp Thần Cách Thức Tỉnh Nguyên Tố1
Quà Tăng Tinh Ngấn1
Quà Bùa Tinh Linh Cam1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị