MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 02/07 - 07/07

Từ đến

Thu thập đổi thưởng

Nội dung: Mutizen thu thập vật phẩm theo công thức để nhận các phần thưởng giá trị.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 0:00 02/07 đến 23:59 07/07/2022.

PHẦN THƯỞNG

Công ThứcThành Phẩm Số LượngGiới hạn
10 Quặng Sắt + 10 Da ThuộcĐoản Kiếm1500
15 Quặng Sắt + 15 Da Thuộc + 2 Gỗ Tinh LuyệnThiết Thuẫn1500
15 Quặng Sắt + 15 Da Thuộc + 3 Gỗ Tinh Luyện + 2 Phôi ThépTrường Kích1500
25 Quặng Sắt + 20 Da Thuộc + 3 Gỗ Tinh Luyện + 2 Phôi Thép + 2 Vẫn ThạchTrảm Mã Đao1500
50 Quặng Sắt + 50 Da Thuộc + 10 Gỗ Tinh Luyện + 5 Phôi Thép + 5 Vẫn ThạchBộ Binh Giáp1500
50 Quặng Sắt + 50 Da Thuộc + 10 Gỗ Tinh Luyện + 5 Phôi Thép + 5 Vẫn ThạchThiết Kỵ Giáp1500
10 Mảnh ấn Đại Thiên SứRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51100
10 Mảnh rương Đại Thiên SứRương Thiên Sứ Bậc 51100
1 Thẻ rương Đại Thiên SứRương Thiên Sứ Bậc 51100
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt A + 3 Vé đổi Đặc Biệt B + 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtQuốc Sư MU (30 Ngày)11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt A + 55 Vé đổi Đặc Biệt B + 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Vua Quỷ - Đỏ 2(Vĩnh Viễn)11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt A + 55 Vé đổi Đặc Biệt B + 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt A + 5 Vé đổi Đặc Biệt B + 7 Vé Quà Tặng Đặc BiệtLửa Naraku11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt A + 5 Vé đổi Đặc Biệt B + 7 Vé Quà Tặng Đặc BiệtBước Chân Sinh Hoa11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt ASkin: Vùng Đất Hoang Tàn15
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt ARương Thời Trang Tự Chọn 115
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt ARương Thời Trang Tự Chọn 215
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt ARương Cánh 615
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 1 Vé đổi Đặc Biệt ARương Tim Tấn Công-Thánh-Ngẫu Nhiên15
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 1 Vé đổi Đặc Biệt ARương Tim Phòng Thủ-Thánh-Ngẫu Nhiên15
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 1 Vé đổi Đặc Biệt ARương Trang Sức Tự Chọn 215
2 Vé Quà Tặng Đặc BiệtRương Bảo Vệ-Công Ngẫu Nhiên11
2 Vé Quà Tặng Đặc BiệtRương Bảo Vệ-Phòng Ngẫu Nhiên11
1 Vé Quà Tặng Đặc BiệtRương Ngọc Mài 1011
1 Vé Quà Tặng Đặc BiệtRương Đá Hồn-Công May Mắn110
1 Vé Quà Tặng Đặc BiệtRương Đá Hồn-Thủ May Mắn110
1 Vé Quà Tặng Đặc BiệtGiấy Chứng Nhận Đổi Thưởng110
1 Vé Quà Tặng Đặc BiệtRương Đổi Hồn Khí Ngẫu Nhiên2100
1 Vé Quà Tặng Đặc BiệtRương Đổi Linh Khí Ngẫu Nhiên2100
2  Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt BThe Beast-Nian11
1  Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BRương Vũ Khí Tự Chọn 115
1  Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BRương Skin Vũ Khí Tự Chọn 215
1  Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BRương Vũ Khí Đôi Tư Chọn 115
1  Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BRương Ngọc Thánh Lv1 Ngẫu Nhiên15
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThảm Thần11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngXe Quỷ11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngXe Cung Trăng11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThủ Lĩnh Bóng Tối11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 511
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Thiên Sứ Bậc 511
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngTrứng Tinh Linh 111
3 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Ngẫu Nhiên Trang Sức Cam11
25 Thẻ Chí TônRương Tổ Hợp Nguyên Tố-Tự Chọn11
10 Thẻ Chí TônRương Tổ Hợp Nguyên Tố-Ngẫu Nhiên11
5 Thẻ Chí TônXe Chiến Ảo Ảnh11
5 Thẻ Chí TônRương Trang Sức Tự Chọn 211
1 Thẻ Chí TônRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 511
1 Thẻ Chí TônRương Thiên Sứ Bậc 511
2 Thẻ Chí TônRương Thú Cưỡi 111
2 Thẻ Chí TônRương Thú Cưỡi 211
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 111
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 211
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 311
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 411
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 511
50 Thẻ Chí TônSkin Thú Cưỡi: Vua Sư Tử11
5 Thẻ Chí TônRương Thiên Sứ Bậc 5-Tuyệt Kích11
50 Thẻ đổi thưởng tháng 06Tim Vĩnh Hằng188999
20 Thẻ đổi thưởng tháng 06Tim Vĩnh Hằng66999
1 Thẻ đổi thưởng tháng 06Tim Vĩnh Hằng2999
2 Thẻ đổi thưởng tháng 06Thẻ Cổ Ma Linh1500
2 Thẻ đổi thưởng tháng 06Thẻ Hồn Ma Thần5500
2 Thẻ đổi thưởng tháng 061000 Nguyên Năng Thần Tố1500
2 Thẻ đổi thưởng tháng 06Bình EXP Lớn2500
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Lông Vũ Bảo Hộ120100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Chiến Vũ60100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Tinh Hoa Ma Tố10100
2 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Luyện Ma30100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 06100 linh lực5100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 06Huy Hiệu Thánh Thú100100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Ấn Thánh Thú20100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Bụi Sao20100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 06Blue Feather250100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Lửa Andes50100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Cát Tinh50100
2 Thẻ đổi thưởng tháng 0610 Thần Thức Phòng Thủ30100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 0610 Thần Thức Tấn Công30100
2 Thẻ đổi thưởng tháng 06Mảnh Đá Linh Khí50100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 06Tinh Thể Linh Khí20100
1 Thẻ đổi thưởng tháng 06Ngọc Ấn Linh20100
1 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đao Ấn Linh20100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 0610000 Vân Thần2100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 0610000 Đá Linh2100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 06Linh Chú Pháp Trận250100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Pha Lê Trận Nhãn70100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 06Thần Huyết250100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Thần Kim Tụ Hồn70100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 06Cát Thần Vật250100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Tinh Hoa Thần Khí70100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Thức Tỉnh Tinh Linh20100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Mở Khóa Tinh Linh250100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 06Thần Huyết Ngọc Tủy10100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 06Ma Nguyên Tinh Khoáng250100
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Tinh Hoa Ma Tố1005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Ngòi Lửa Thánh4005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Divine2005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Huy Hiệu Thánh Thú20005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Ấn Thánh Thú2005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Hồn Thần Thú2005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Bụi Sao1005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Bảo Vệ Linh305
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Hồn Linh405
60 Thẻ đổi thưởng tháng 0610 Thần Thức Phòng Thủ20005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 0610 Thần Thức Tấn Công8005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Mảnh Đá Linh Khí40005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Tinh Thể Linh Khí4005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Lông Vũ Bảo Hộ10005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Chiến Vũ5005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Luyện Ma10005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Cát Thần Vật30005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Tinh Hoa Thần Khí4005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Linh Chú Pháp Trận30005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 06Pha Lê Trận Nhãn4005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 06Linh Kim1005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 06Ma Kim205
20 Thẻ đổi thưởng tháng 06Thần Kim55
20 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Tinh Linh1005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Ma Linh205
20 Thẻ đổi thưởng tháng 06Đá Divine55
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Cánh Bình Minh11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Mơ Mộng Tuổi Thơ11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Xe Quỷ11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Thú Cưỡi: War Nightmare11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Băng Sương11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Người Đưa Tin11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Nằm ăn trái cây11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Thái Thượng Tiên Lô11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Sobek Bảo Hộ11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Thiên Phạt11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26VIP Bất Động11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Song Tử Hades11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Tên Hoàng Kim11
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Đá Rồng220
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Đá Trùng Sinh Thú Cưỡi120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Đá Trùng Sinh Tinh Linh120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Tinh Kim Niết Bàn120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 26Thần Huyết Ngọc Tủy220
20 Mảnh Long TộcHậu Duệ Rồng (Vĩnh Viễn)15
1 Vân Vạn TướngVân Vạn Tướng (Mới)11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 1000 Thiệp Chúc PhúcLốc Xoáy Ngân Hà11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 500 Thiệp Chúc PhúcChân-Búa Tê Liệt11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 500 Thiệp Chúc PhúcRương Thiên Đường-Địa Ngục tự chọn12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 250 Thiệp Chúc PhúcSkin Vua Quỷ - Đỏ 2(Vĩnh Viễn)12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 250 Thiệp Chúc PhúcSkin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Thời Trang Tự Chọn 112
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Thời Trang Tự Chọn 212
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Vũ Khí Tự Chọn 112
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Skin Vũ Khí Tự Chọn 212
 

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị