MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 02/07 - 07/07

Từ đến

Tích lũy tiêu

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 0:00 02/07/2022 - 23:59 07/07/2022.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần thưởngSố Lượng
Tích Lũy Tiêu 1000 GemMảnh Ấn-Cực50
Thép Ngọc Cobalt50
500 Gem Khóa2
Linh Khí Thánh Ngữ5
Vé Đổi Thưởng Tháng 073
Tích Lũy Tiêu 2000 GemMảnh Ấn-Cực100
Thép Ngọc Cobalt100
Đá Hồn Thần Thú50
Đá Cát Tinh200
Vé Đổi Thưởng Tháng 075
Tích Lũy Tiêu 6000 GemMảnh Ấn-Cực200
Thép Ngọc Cobalt200
500 Gem Khóa15
Thánh Ấn Thiên Sứ100
Vé Đổi Thưởng Tháng 078
Tích Lũy Tiêu 10000 GemMảnh Ấn-Cực500
Thép Ngọc Cobalt500
Đá Hồn Thần Thú100
Đá Sao Nguyên Tố200
Vé Đổi Thưởng Tháng 0715
Tích Lũy Tiêu 15000 GemMảnh Ấn-Cực750
Thép Ngọc Cobalt750
500 Gem Khóa30
Đá Cát Tinh500
Vé Đổi Thưởng Tháng 0730
Tích Lũy Tiêu 25000 GemMảnh Ấn-Cực1000
Thép Ngọc Cobalt1000
Đá Hồn Thần Thú150
Thánh Ấn Thiên Sứ200
Vé Đổi Thưởng Tháng 0750
Tích Lũy Tiêu 40000 GemMảnh Ấn-Cực1500
Thép Ngọc Cobalt1500
500 Gem Khóa80
Đá Sao Nguyên Tố1000
Vé Đổi Thưởng Tháng 0770
Tích Lũy Tiêu 80000 Gem50 Thánh Thú Tủy1000
Linh Khí Trận4000
Đá Hồn Thần Thú250
Thánh Ấn Thiên Sứ400
Vé Đổi Thưởng Tháng 0780
Tích Lũy Tiêu 100000 GemNgọc Thánh Đỏ Lv11
Tinh Hoa Thần Khí2000
500 Gem Khóa300
Đá Sao Nguyên Tố1000
Vé Đổi Thưởng Tháng 07100
Tích Lũy Tiêu 120000 GemNgọc Thánh Đỏ Lv12
Rương Bảo Vệ-Phòng Ngẫu Nhiên1
Đá Hồn Thần Thú500
Rương Đá Hồn-Công May Mắn2
Vé Đổi Thưởng Tháng 07120
Tích Lũy Tiêu 150000 GemRương Ngọc Thánh Lv3 Ngẫu Nhiên1
Rương Bảo Vệ-Công Ngẫu Nhiên1
Rương Đá Hồn-Công May Mắn2
Rương Đá Hồn-Thủ May Mắn2
Vé Đổi Thưởng Tháng 07150

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị