MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 16.03 - 21.03

Từ đến

Rinh ngay quà khủng từ sự kiện Kho Báu Vua Biển 16.03 - 28.03

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các kho báu của Vua Biển.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 16/03 - 23:59 28/03/2024.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần thưởngPhần thưởng bao gồmSố Lượng
 Nạp 500 GemRương Kho Báu Vua Biển 261Thẻ Hồn Ma Thần40
Linh Ấn Huy Hiệu10
Kim Cương Xanh Ma5
Ngọc Life40
Đá Sự Sống10
Nạp 1000 GemRương Kho Báu Vua Biển 262Thẻ Hồn Ma Thần60
Linh Ấn Huy Hiệu20
Kim Cương Xanh Ma10
Ngọc Life60
Đá Sự Sống20
Nạp 2000 GemRương Kho Báu Vua Biển 263Thẻ Hồn Ma Thần100
Linh Ấn Huy Hiệu40
Kim Cương Xanh Ma20
Ngọc Life100
Đá Sự Sống40
Nạp 3000 GemRương Kho Báu Vua Biển 264Thẻ Hồn Ma Thần120
Linh Ấn Huy Hiệu60
Kim Cương Xanh Ma40
Ngọc Life120
Đá Sự Sống60
Nạp 5000 GemRương Kho Báu Vua Biển 265Thẻ Hồn Ma Thần150
Linh Ấn Huy Hiệu100
Kim Cương Xanh Ma60
Ngọc Life150
Đá Sự Sống100
 Nạp 7000 GemRương Kho Báu Vua Biển 266Thẻ Hồn Ma Thần180
Linh Ấn Huy Hiệu120
Kim Cương Xanh Ma100
Ngọc Life180
Đá Sự Sống120
Nạp 10000 GemRương Kho Báu Vua Biển 267Thẻ Hồn Ma Thần200
Linh Ấn Huy Hiệu150
Kim Cương Xanh Ma120
Ngọc Life200
Đá Sự Sống150
Nạp 12000 GemRương Kho Báu Vua Biển 268Thẻ Hồn Ma Thần250
Linh Ấn Huy Hiệu180
Kim Cương Xanh Ma150
Ngọc Life250
Đá Sự Sống180
Nạp 15000 GemRương Kho Báu Vua Biển 269Thẻ Hồn Ma Thần300
Linh Ấn Huy Hiệu200
Kim Cương Xanh Ma180
Ngọc Life300
Đá Sự Sống200
Nạp 17000 GemRương Kho Báu Vua Biển 270Thẻ Hồn Ma Thần350
Linh Ấn Huy Hiệu250
Kim Cương Xanh Ma200
Ngọc Life350
Đá Sự Sống250
Nạp 20000 GemRương Kho Báu Vua Biển 271Thẻ Hồn Ma Thần400
Linh Ấn Huy Hiệu300
Kim Cương Xanh Ma250
Ngọc Life400
Đá Sự Sống300
Nạp 30000 GemRương Kho Báu Vua Biển 272Thẻ Hồn Ma Thần450
Linh Ấn Huy Hiệu350
Kim Cương Xanh Ma300
Ngọc Life450
Đá Sự Sống350
Nạp 40000 GemRương Kho Báu Vua Biển 273Thẻ Hồn Ma Thần500
Linh Ấn Huy Hiệu400
Kim Cương Xanh Ma350
Ngọc Life500
Đá Sự Sống400
Nạp 50000 GemRương Kho Báu Vua Biển 274Thẻ Hồn Ma Thần600
Linh Ấn Huy Hiệu450
Kim Cương Xanh Ma400
Ngọc Life600
Đá Sự Sống450
Nạp 60000 GemRương Kho Báu Vua Biển 275Thẻ Hồn Ma Thần700
Linh Ấn Huy Hiệu500
Kim Cương Xanh Ma450
Ngọc Life700
Đá Sự Sống500
Nạp 80000 GemRương Kho Báu Vua Biển 276Thẻ Hồn Ma Thần800
Linh Ấn Huy Hiệu600
Kim Cương Xanh Ma500
Ngọc Life800
Đá Sự Sống600
Nạp 100000 GemRương Kho Báu Vua Biển 277Thẻ Hồn Ma Thần900
Linh Ấn Huy Hiệu700
Kim Cương Xanh Ma600
Ngọc Life900
Đá Sự Sống700
Nạp 120000 GemRương Kho Báu Vua Biển 278Thẻ Hồn Ma Thần1250
Linh Ấn Huy Hiệu800
Kim Cương Xanh Ma700
Ngọc Life1250
Đá Sự Sống800
Nạp 150000 GemRương Kho Báu Vua Biển 279Thẻ Hồn Ma Thần2500
Linh Ấn Huy Hiệu900
Kim Cương Xanh Ma800
Ngọc Life2500
Đá Sự Sống900
Nạp 180000 GemRương Kho Báu Vua Biển 280Rương Thiên Sứ Bậc 91
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 91
Kim Cương Xanh Ma900
Ngọc Life5000
Đá Sự Sống1250

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị