MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 16.03 - 21.03

Từ đến

Vua Nạp

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Mutizen tham gia đạt Top nạp Gem sẽ nhận ngay các phần thưởng cực giá trị. Người chơi nạp đạt mốc sẽ đạt hạng tương ứng, nếu có nhiều hơn 1 người chơi đạt mốc sẽ xếp theo lượng gem nạp.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 16/03 - 23:59 19/03.

Thời gian phát thưởng: 00:00 ngày 21/03.

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnQuà ThưởngSL
Hạng 1 >= 60.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 91
Rương Thiên Sứ Bậc 91
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 160
Quà Thăng Sao60
Quà Thiên Ân Phù Hiệu60
Thánh Vũ Rồng Tổ5
Hạng 2 >= 45.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 82
Rương Thiên Sứ Bậc 82
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 145
Quà Thăng Sao45
Quà Thiên Ân Phù Hiệu45
Thánh Vũ Rồng Tổ2
Hạng 3 >= 30.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Thiên Sứ Bậc 81
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 130
Quà Thăng Sao30
Quà Thiên Ân Phù Hiệu30
Thánh Vũ Rồng Tổ1
Hạng 4 >=30.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Thiên Sứ Bậc 81
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 125
Quà Thăng Sao25
Quà Thiên Ân Phù Hiệu25
Mảnh Đế Quốc - Cao10
Hạng 5 >= 15.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 118
Quà Thăng Sao18
Quà Thiên Ân Phù Hiệu18
Mảnh Đế Quốc - Cao8
Hạng 6 >= 15.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 115
Quà Thăng Sao15
Quà Thiên Ân Phù Hiệu15
Mảnh Đế Quốc - Cao7
Hạng 7 >= 8.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Rương Thiên Sứ Bậc 71
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 112
Quà Thăng Sao12
Quà Thiên Ân Phù Hiệu12
Mảnh Đế Quốc - Cao6
Hạng 8 >= 8.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 110
Quà Thăng Sao10
Quà Thiên Ân Phù Hiệu10
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Hạng 9 >= 4.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 18
Quà Thăng Sao8
Quà Thiên Ân Phù Hiệu8
Mảnh Đế Quốc - Cao4
Hạng 10 >= 2.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Rương Thiên Sứ Bậc 61
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 16
Quà Thăng Sao6
Quà Thiên Ân Phù Hiệu6
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Hạng 11 >= 2.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 52
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 15
Quà Thăng Sao5
Quà Thiên Ân Phù Hiệu5
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 12 >= 1.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 14
Quà Thăng Sao4
Quà Thiên Ân Phù Hiệu4
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 13 >= 1.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 13
Quà Thăng Sao3
Quà Thiên Ân Phù Hiệu3
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 14 >= 500 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 12
Quà Thăng Sao2
Quà Thiên Ân Phù Hiệu2
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 15 >= 500 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Túi Kim Cương Ma Xanh Ngẫu Nhiên 11
Quà Thăng Sao1
Quà Thiên Ân Phù Hiệu1
Mảnh Đế Quốc - Cao1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị