MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 18/02 - 23/02

Từ đến

Siêu Vua Tặng Hoa

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Mutizen tặng hoa cho người chơi khác đạt đủ điều kiện yêu cầu sẽ vào BXH. Khi kết thúc hoạt động nhận thưởng tương ứng.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 18/02 - 23:59 21/02.

Thời gian nhận thưởng: 0:00 23/02.

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 > = 120000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 91
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 82
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí80
Quà Thánh Ấn Khế Ước-Thánh Tự Chọn3
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức60
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Hạng 2 > = 100000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 82
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí60
Quà Thánh Ấn Khế Ước-Thánh Tự Chọn1
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức45
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Hạng 3 > = 85000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 82
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí50
Quà Thánh Ấn Phòng-Thánh Tự Chọn5
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức35
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Hạng 4 > = 70000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 81
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí40
Quà Thánh Ấn Công-Thánh Tự Chọn4
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức30
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 5 > = 60000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 81
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí35
Quà Thánh Ấn Phòng-Thánh Tự Chọn4
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức25
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 6 > = 50000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí30
Quà Thánh Ấn Công-Thánh Tự Chọn3
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức23
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 7 > = 40000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí25
Quà Thánh Ấn Phòng-Thánh Tự Chọn3
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức20
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 8 > = 30000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 63
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí20
Quà Thánh Ấn Công-Thánh Tự Chọn2
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức18
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 9 > = 20000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí18
Quà Thánh Ấn Phòng-Thánh Tự Chọn2
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức15
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 10 > = 15000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí15
Quà Thánh Ấn Phòng-Thánh Tự Chọn1
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức12
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 11 > = 10000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí12
Quà Thánh Ấn Khế Ước Ngẫu Nhiên-Cao4
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức10
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 12 > = 5000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 61
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí10
Quà Thánh Ấn Khế Ước Ngẫu Nhiên-Cao3
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức8
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 13 > = 3000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 61
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 52
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí8
Quà Thánh Ấn Khế Ước Ngẫu Nhiên-Cao2
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức5
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 14 > = 2000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 52
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 52
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí5
Quà Thánh Ấn Khế Ước Ngẫu Nhiên-Cao1
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức3
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 15 > = 1000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Quà Nuôi Dưỡng Trùng Sinh Linh Khí3
Quà Thánh Ấn Khế Ước Ngẫu Nhiên-Cao1
Quà Nuôi Dưỡng Thần Ban Trang Sức2
Mảnh Đế Quốc - Cao1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị