MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 18/02 - 23/02

Từ đến

Thu thập đổi thưởng

Nội dung: Mutizen thu thập vật phẩm theo công thức để nhận các phần thưởng giá trị.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 18/02 - 23:59 23/02.

PHẦN THƯỞNG

Công ThứcThành Phẩm Số LượngGiới hạn
10 Quặng Sắt + 10 Da ThuộcĐoản Kiếm1500
15 Quặng Sắt + 15 Da Thuộc + 2 Gỗ Tinh LuyệnThiết Thuẫn1500
15 Quặng Sắt + 15 Da Thuộc + 3 Gỗ Tinh Luyện + 2 Phôi ThépTrường Kích1500
25 Quặng Sắt + 20 Da Thuộc + 3 Gỗ Tinh Luyện + 2 Phôi Thép + 2 Vẫn ThạchTrảm Mã Đao1500
50 Quặng Sắt + 50 Da Thuộc + 10 Gỗ Tinh Luyện + 5 Phôi Thép + 5 Vẫn ThạchBộ Binh Giáp1500
50 Quặng Sắt + 50 Da Thuộc + 10 Gỗ Tinh Luyện + 5 Phôi Thép + 5 Vẫn ThạchThiết Kỵ Giáp1500
10 Mảnh ấn Đại Thiên SứRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51100
10 Mảnh rương Đại Thiên SứRương Thiên Sứ Bậc 51100
1 Thẻ rương Đại Thiên SứRương Thiên Sứ Bậc 51100
10 Mảnh Đế Quốc - Sơ + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngMảnh Đế Quốc - Trung1999
10 Mảnh Đế Quốc - Trung + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngMảnh Đế Quốc - Cao1999
5 Mảnh Đế Quốc - Cao + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngKèn Hiệu Xung Phong-Giới Hạn Đế Quốc11
5 Mảnh Đế Quốc - Cao + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngẤn Thần Kevin-Giới Hạn Đế Quốc11
10 Mảnh Đế Quốc - Cao + 2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngQuân Dực Bảo Vệ-Giới Hạn Đế Quốc11
20 Mảnh Đế Quốc - Cao + 2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Skin Thời Trang: Blade Knight Mặt Trời11
20 Mảnh Đế Quốc - Cao + 2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Skin Vũ Khí: Blade Knight Mặt Trời11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt A + 3 Vé đổi Đặc Biệt B + 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtQuốc Sư MU (30 Ngày)11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt A + 5 Vé đổi Đặc Biệt B + 7 Vé Quà Tặng Đặc BiệtLửa Naraku11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt A + 5 Vé đổi Đặc Biệt B + 7 Vé Quà Tặng Đặc BiệtBước Chân Sinh Hoa11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt ARương Cánh 615
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 1 Vé đổi Đặc Biệt ARương Tim Tấn Công-Thánh-Ngẫu Nhiên15
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 1 Vé đổi Đặc Biệt ARương Tim Phòng Thủ-Thánh-Ngẫu Nhiên15
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Bảo Vệ-Công Ngẫu Nhiên11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Bảo Vệ-Phòng Ngẫu Nhiên11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đá Hồn-Công May Mắn110
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đá Hồn-Thủ May Mắn110
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngGiấy Chứng Nhận Đổi Thưởng110
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đổi Hồn Khí Ngẫu Nhiên2100
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đổi Linh Khí Ngẫu Nhiên2100
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt BThe Beast-Nian11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Nón: Bá Chủ Hắc Ám (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Áo: Bá Chủ Hắc Ám (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Nón: Mơ Mộng Tương Lai (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Áo: Mơ Mộng Tương Lai (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Nón: Dân Chơi
(Vĩnh Viễn)
11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Áo: Dân Chơi
(Vĩnh Viễn)
11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThảm Thần11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngXe Quỷ11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngXe Cung Trăng11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThủ Lĩnh Bóng Tối11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 511
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Thiên Sứ Bậc 511
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngTrứng Tinh Linh Cam Đủ Hệ-Ngẫu Nhiên11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Trang Sức Cam Đầy Đủ - Ngẫu Nhiên11
25 Thẻ Chí TônRương Tổ Hợp Nguyên Tố-Tự Chọn11
15 Thẻ Chí TônRương Tự Chọn Thần Điện Đỏ11
10 Thẻ Chí TônRương Tổ Hợp Nguyên Tố-Ngẫu Nhiên11
5 Thẻ Chí TônXe Chiến Ảo Ảnh11
5 Thẻ Chí TônRương Trang Sức Tự Chọn 211
1 Thẻ Chí TônRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 511
1 Thẻ Chí TônRương Thiên Sứ Bậc 511
2 Thẻ Chí TônRương Thú Cưỡi 111
2 Thẻ Chí TônRương Thú Cưỡi 211
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 111
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 211
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 311
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 411
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 511
50 Thẻ Chí TônSkin Thú Cưỡi: Vua Sư Tử11
5 Thẻ Chí TônRương Thiên Sứ Bậc 5-Tuyệt Kích11
50 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Tim Vĩnh Hằng188999
20 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Tim Vĩnh Hằng66999
1 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Tim Vĩnh Hằng2999
2 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Thẻ Cổ Ma Linh1500
2 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Thẻ Hồn Ma Thần5500
2 Thẻ đổi thưởng tháng 02.20231000 Nguyên Năng Thần Tố1500
2 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Bình EXP Lớn2500
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Lông Vũ Bảo Hộ120100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Chiến Vũ60100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Tinh Hoa Ma Tố10100
2 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Luyện Ma30100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023100 linh lực5100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Huy Hiệu Thánh Thú100100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Ấn Thánh Thú20100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Bụi Sao20100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Blue Feather250100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Lửa Andes50100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Cát Tinh50100
2 Thẻ đổi thưởng tháng 02.202310 Thần Thức Phòng Thủ30100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 02.202310 Thần Thức Tấn Công30100
2 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Mảnh Đá Linh Khí50100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Tinh Thể Linh Khí20100
1 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Ngọc Ấn Linh20100
1 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đao Ấn Linh20100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.202310000 Vân Thần2100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.202310000 Đá Linh2100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Linh Chú Pháp Trận250100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Pha Lê Trận Nhãn70100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Thần Huyết250100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Thần Kim Tụ Hồn70100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Cát Thần Vật250100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Tinh Hoa Thần Khí70100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Thức Tỉnh Tinh Linh20100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Mở Khóa Tinh Linh250100
5 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Thần Huyết Ngọc Tủy10100
10 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Ma Nguyên Tinh Khoáng250100
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Tinh Hoa Ma Tố1005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Ngòi Lửa Thánh4005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Divine2005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Huy Hiệu Thánh Thú20005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Ấn Thánh Thú2005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Hồn Thần Thú2005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Bụi Sao1005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Bảo Vệ Linh305
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Hồn Linh405
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.202310 Thần Thức Phòng Thủ20005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.202310 Thần Thức Tấn Công8005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Mảnh Đá Linh Khí40005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Tinh Thể Linh Khí4005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Lông Vũ Bảo Hộ10005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Chiến Vũ5005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Luyện Ma10005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Cát Thần Vật30005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Tinh Hoa Thần Khí4005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Linh Chú Pháp Trận30005
60 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Pha Lê Trận Nhãn4005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Linh Kim1005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Ma Kim205
20 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Thần Kim55
20 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Tinh Linh1005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Ma Linh205
20 Thẻ đổi thưởng tháng 02.2023Đá Divine55
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 323500 EXP Dũng Sĩ Lệnh110
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Mơ Mộng Tuổi Thơ11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Tiên Liên-Lăng Tiêu11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Mãnh Khuyển11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Phiến Duyên11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Thần Thú Rực Rỡ11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Thước Kiều Tiên11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Nằm ăn trái cây11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Hồn Thiêng Ngự Long11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Rubik Đỏ11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Thái Thượng Tiên Lô11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Bí Bảo Cổ-Bánh Ú Eve11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Kẹo Mút Kỳ Diệu11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Trượng Hermes11
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Đá Rồng220
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Đá Trùng Sinh Thú Cưỡi120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Đá Trùng Sinh Tinh Linh120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Tinh Kim Niết Bàn120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 32Thần Huyết Ngọc Tủy220
20 Mảnh Long TộcHậu Duệ Rồng (Vĩnh Viễn)15
1 Vân Vạn TướngVân Vạn Tướng (Mới)11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 1000 Thiệp Chúc PhúcLốc Xoáy Ngân Hà11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 500 Thiệp Chúc PhúcChân-Búa Tê Liệt11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 500 Thiệp Chúc PhúcSong Tử Hades12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 250 Thiệp Chúc PhúcSkin Vua Quỷ - Đỏ 2(Vĩnh Viễn)12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 250 Thiệp Chúc PhúcSkin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Thời Trang Tự Chọn 112
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Thời Trang Tự Chọn 212
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Vũ Khí Tự Chọn 112
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Skin Vũ Khí Tự Chọn 212
 

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị