MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 24.02 - 29.02

Từ đến

Siêu Vua Tặng Hoa

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Mutizen tặng hoa cho người chơi khác đạt đủ điều kiện yêu cầu sẽ vào BXH. Khi kết thúc hoạt động nhận thưởng tương ứng.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 24.02 - 23:59 27.02.

Thời gian nhận thưởng: 00:00 29.02.

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 > = 120000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 91
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 82
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 220
Quà Lễ Tế Nguyên Tố25
Quà Tăng Tinh Ngấn20
Rương Skin Thời Trang: Blade Knight Mặt Trời1
Hạng 2 > = 100000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 82
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 215
Quà Lễ Tế Nguyên Tố20
Quà Tăng Tinh Ngấn15
Rương Skin Vũ Khí: Blade Knight Mặt Trời1
Hạng 3 > = 85000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 82
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 212
Quà Lễ Tế Nguyên Tố16
Quà Tăng Tinh Ngấn12
Mảnh Đế Quốc - Cao10
Hạng 4 > = 70000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 81
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 210
Quà Lễ Tế Nguyên Tố14
Quà Tăng Tinh Ngấn10
Mảnh Đế Quốc - Cao8
Hạng 5 > = 60000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 81
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 28
Quà Lễ Tế Nguyên Tố12
Quà Tăng Tinh Ngấn8
Mảnh Đế Quốc - Cao6
Hạng 6 > = 50000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 27
Quà Lễ Tế Nguyên Tố10
Quà Tăng Tinh Ngấn7
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Hạng 7 > = 40000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 26
Quà Lễ Tế Nguyên Tố9
Quà Tăng Tinh Ngấn6
Mảnh Đế Quốc - Cao4
Hạng 8 > = 30000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 63
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 25
Quà Lễ Tế Nguyên Tố8
Quà Tăng Tinh Ngấn5
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Hạng 9 > = 20000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 24
Quà Lễ Tế Nguyên Tố6
Quà Tăng Tinh Ngấn4
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Hạng 10 > = 15000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 23
Quà Lễ Tế Nguyên Tố5
Quà Tăng Tinh Ngấn4
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 11 > = 10000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 23
Quà Lễ Tế Nguyên Tố4
Quà Tăng Tinh Ngấn3
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 12 > = 5000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 61
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 22
Quà Lễ Tế Nguyên Tố3
Quà Tăng Tinh Ngấn3
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 13 > = 3000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 61
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 52
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 22
Quà Lễ Tế Nguyên Tố2
Quà Tăng Tinh Ngấn2
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 14 > = 2000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 52
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 52
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 21
Quà Lễ Tế Nguyên Tố1
Quà Tăng Tinh Ngấn2
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 15 > = 1000Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51
Rương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 21
Quà Lễ Tế Nguyên Tố1
Quà Tăng Tinh Ngấn1
Mảnh Đế Quốc - Cao1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị