MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 26.08 - 31.08

Từ đến

Rinh ngay quà khủng từ sự kiện Kho Báu Vua Biển 26/08 - 07/09

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các kho báu của Vua Biển.

Lưu ý: Vật phẩm, số lượng và thời gian được áp dụng chuẩn theo trong game.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: 26/08/2023 - 23:59 07/09/2023.

PHẦN THƯỞNG

Nạp GEMPhần thưởngPhần thưởng bao gồmSố Lượng
500Rương Kho Báu Vua Biển 161Tro Cổ Huyết5
Tro Cổ Linh3
Cỏ Ma-Hiếm5
Thẻ Hồn Ma Thần5
Đá Hồn Linh1
1000Rương Kho Báu Vua Biển 162Tro Cổ Huyết8
Tro Cổ Linh5
Cỏ Ma-Hiếm8
Thẻ Hồn Ma Thần10
Đá Hồn Linh2
2000Rương Kho Báu Vua Biển 163Tro Cổ Huyết15
Tro Cổ Linh8
Cỏ Ma-Hiếm10
Thẻ Hồn Ma Thần20
Đá Hồn Linh3
3000Rương Kho Báu Vua Biển 164Tro Cổ Huyết20
Tro Cổ Linh10
Cỏ Ma-Hiếm15
Thẻ Hồn Ma Thần30
Đá Hồn Linh5
5000Rương Kho Báu Vua Biển 165Tro Cổ Huyết50
Tro Cổ Linh15
Cỏ Ma-Hiếm20
Thẻ Hồn Ma Thần50
Đá Hồn Linh8
7000Rương Kho Báu Vua Biển 166Tro Cổ Huyết80
Tro Cổ Linh25
Cỏ Ma-Hiếm30
Thẻ Hồn Ma Thần70
Đá Hồn Linh10
10000Rương Kho Báu Vua Biển 167Tro Cổ Huyết100
Tro Cổ Linh50
Cỏ Ma-Hiếm50
Thẻ Hồn Ma Thần100
Đá Hồn Linh12
12000Rương Kho Báu Vua Biển 168Tro Cổ Huyết120
Tro Cổ Linh80
Cỏ Ma-Hiếm80
Thẻ Hồn Ma Thần120
Đá Hồn Linh15
15000Rương Kho Báu Vua Biển 169Tro Cổ Huyết150
Tro Cổ Linh100
Cỏ Ma-Hiếm100
Thẻ Hồn Ma Thần150
Đá Hồn Linh18
17000Rương Kho Báu Vua Biển 170Tro Cổ Huyết170
Tro Cổ Linh120
Cỏ Ma-Hiếm120
Thẻ Hồn Ma Thần170
Đá Hồn Linh20
20000Rương Kho Báu Vua Biển 171Tro Cổ Huyết200
Tro Cổ Linh150
Cỏ Ma-Hiếm150
Thẻ Hồn Ma Thần200
Đá Hồn Linh25
30000Rương Kho Báu Vua Biển 172Tro Cổ Huyết300
Tro Cổ Linh180
Cỏ Ma-Hiếm200
Thẻ Hồn Ma Thần250
Đá Hồn Linh30
40000Rương Kho Báu Vua Biển 173Tro Cổ Huyết400
Tro Cổ Linh250
Cỏ Ma-Hiếm250
Thẻ Hồn Ma Thần300
Đá Hồn Linh35
50000Rương Kho Báu Vua Biển 174Tro Cổ Huyết500
Tro Cổ Linh350
Cỏ Ma-Hiếm300
Thẻ Hồn Ma Thần350
Đá Hồn Linh40
60000Rương Kho Báu Vua Biển 175Ngọc Thánh Lam Lv12
Ngọc Thánh Lục Lv12
Cỏ Ma-Hiếm400
Thẻ Hồn Ma Thần400
Đá Hồn Linh45
80000Rương Kho Báu Vua Biển 176Ngọc Thánh Lam Lv21
Ngọc Thánh Lục Lv21
Cỏ Ma-Hiếm500
Thẻ Hồn Ma Thần500
Đá Hồn Linh50
100000Rương Kho Báu Vua Biển 177Ngọc Thánh Lam Lv22
Ngọc Thánh Lục Lv22
Cỏ Ma-Hiếm600
Thẻ Hồn Ma Thần600
Đá Hồn Linh60
120000Rương Kho Báu Vua Biển 178Ngọc Thánh Lam Lv31
Ngọc Thánh Lục Lv31
Cỏ Ma-Hiếm750
Thẻ Hồn Ma Thần750
Đá Hồn Linh70
150000Rương Kho Báu Vua Biển 179Ngọc Thánh Lam Lv32
Ngọc Thánh Lục Lv32
Cỏ Ma-Hiếm850
Thẻ Hồn Ma Thần900
Đá Hồn Linh80
180000Rương Kho Báu Vua Biển 180Rương Thiên Sứ Bậc 91
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 91
Cỏ Ma-Hiếm1000
Thẻ Hồn Ma Thần1200
Đá Hồn Linh100

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị