MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 26.08 - 31.08

Từ đến

Thu Thập Đổi Thưởng

Nội dung: Mutizen thu thập vật phẩm theo công thức để nhận các phần thưởng giá trị.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 26.08 - 23:59 31.08.
Lưu ý: Mutizen vui lòng sử dụng hết vé đổi tháng 08 trong thời gian sự kiện vì sang tháng 09 sẽ không dùng được vé đổi tháng 08.

PHẦN THƯỞNG

Công ThứcThành Phẩm Số LượngGiới hạn
10 Quặng Sắt + 10 Da ThuộcĐoản Kiếm1500
15 Quặng Sắt + 15 Da Thuộc + 2 Gỗ Tinh LuyệnThiết Thuẫn1500
15 Quặng Sắt + 15 Da Thuộc + 3 Gỗ Tinh Luyện + 2 Phôi ThépTrường Kích1500
25 Quặng Sắt + 20 Da Thuộc + 3 Gỗ Tinh Luyện + 2 Phôi Thép + 2 Vẫn ThạchTrảm Mã Đao1500
50 Quặng Sắt + 50 Da Thuộc + 10 Gỗ Tinh Luyện + 5 Phôi Thép + 5 Vẫn ThạchBộ Binh Giáp1500
50 Quặng Sắt + 50 Da Thuộc + 10 Gỗ Tinh Luyện + 5 Phôi Thép + 5 Vẫn ThạchThiết Kỵ Giáp1500
10 Mảnh ấn Đại Thiên SứRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51100
10 Mảnh rương Đại Thiên SứRương Thiên Sứ Bậc 51100
1 Thẻ rương Đại Thiên SứRương Thiên Sứ Bậc 51100
10 Mảnh Đế Quốc - Sơ + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngMảnh Đế Quốc - Trung1999
10 Mảnh Đế Quốc - Trung + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngMảnh Đế Quốc - Cao1999
5 Mảnh Đế Quốc - Cao + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngKèn Hiệu Xung Phong-Giới Hạn Đế Quốc11
5 Mảnh Đế Quốc - Cao + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngẤn Thần Kevin-Giới Hạn Đế Quốc11
10 Mảnh Đế Quốc - Cao + 2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngQuân Dực Bảo Vệ-Giới Hạn Đế Quốc11
20 Mảnh Đế Quốc - Cao + 2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Skin Thời Trang: Blade Knight Mặt Trời11
20 Mảnh Đế Quốc - Cao + 2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Skin Vũ Khí: Blade Knight Mặt Trời11
3 Mảnh Đế Quốc - Cao + 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 2110
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt A + 3 Vé đổi Đặc Biệt B + 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtQuốc Sư MU (30 Ngày)11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt A + 5 Vé đổi Đặc Biệt B + 7 Vé Quà Tặng Đặc BiệtLửa Naraku11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt A + 5 Vé đổi Đặc Biệt B + 7 Vé Quà Tặng Đặc BiệtBước Chân Sinh Hoa11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt ARương Cánh 615
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 1 Vé đổi Đặc Biệt ARương Tim Tấn Công-Thánh-Ngẫu Nhiên15
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 1 Vé đổi Đặc Biệt ARương Tim Phòng Thủ-Thánh-Ngẫu Nhiên15
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Bảo Vệ-Công Ngẫu Nhiên11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Bảo Vệ-Phòng Ngẫu Nhiên11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đá Hồn-Công May Mắn110
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đá Hồn-Thủ May Mắn110
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngGiấy Chứng Nhận Đổi Thưởng110
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đổi Hồn Khí Ngẫu Nhiên2100
1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Đổi Linh Khí Ngẫu Nhiên2100
2 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 5 Vé đổi Đặc Biệt BThe Beast-Nian11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Nón: Bá Chủ Hắc Ám (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Áo: Bá Chủ Hắc Ám (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Nón: Mơ Mộng Tương Lai (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Áo: Mơ Mộng Tương Lai (Vĩnh Viễn)11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 2 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Nón: Dân Chơi
(Vĩnh Viễn)
11
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng + 3 Vé đổi Đặc Biệt BSkin Áo: Dân Chơi
(Vĩnh Viễn)
11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThảm Thần11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngXe Quỷ11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngXe Cung Trăng11
4 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThủ Lĩnh Bóng Tối11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 511
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Thiên Sứ Bậc 511
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngTrứng Tinh Linh Cam Đủ Hệ-Ngẫu Nhiên11
2 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngRương Trang Sức Cam Đầy Đủ - Ngẫu Nhiên11
25 Thẻ Chí TônRương Tổ Hợp Nguyên Tố-Tự Chọn11
15 Thẻ Chí TônRương Tự Chọn Thần Điện Đỏ11
10 Thẻ Chí TônRương Tổ Hợp Nguyên Tố-Ngẫu Nhiên11
5 Thẻ Chí TônXe Chiến Ảo Ảnh11
5 Thẻ Chí TônRương Trang Sức Tự Chọn 211
1 Thẻ Chí TônRương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 511
1 Thẻ Chí TônRương Thiên Sứ Bậc 511
2 Thẻ Chí TônRương Thú Cưỡi 111
2 Thẻ Chí TônRương Thú Cưỡi 211
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 111
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 211
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 311
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 411
2 Thẻ Chí TônRương Cánh 511
50 Thẻ Chí TônSkin Thú Cưỡi: Vua Sư Tử11
5 Thẻ Chí TônRương Thiên Sứ Bậc 5-Tuyệt Kích11
1 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Thẻ Cổ Ma Linh150
1 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Thẻ Hồn Ma Thần550
1 Thẻ đổi thưởng tháng 08.20231000 Nguyên Năng Thần Tố150
2 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Bình EXP Lớn250
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Pha Lê Thú Cưỡi2050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Mount Crystal550
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Pha Lê Thần Thú250
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Huyền Cổ Ấn2050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Huyền Thánh Ấn550
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Huyền Thiên Ấn250
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Bụi Thượng Cổ2050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Bụi Viễn Cổ550
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Bụi Thái Cổ250
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Tro Cổ Huyết3050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Tro Cổ Linh1050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Tro Cổ Thánh550
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Lời Chúc Angel1050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Bia Tế Thiên Đường550
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Lời Chúc Thần Tôn1050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Bia Tế Vurtne550
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Bùa Đúc Thần Luân550
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Bia Tế Luân Hồi250
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Sức Mạnh Thần Khí2050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Thần Huyết Vẽ Trận2050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Linh Châu Hồn2050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Châu Tụ Linh5050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Pha Lê Cổ2050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Lông Vũ Bảo Hộ5050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Chiến Vũ1050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Tinh Hoa Ma Tố1050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Luyện Ma3050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023100 linh lực550
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Huy Hiệu Thánh Thú10050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Ấn Thánh Thú2050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Blue Feather25050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Lửa Andes5050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Cát Tinh5050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.202310 Thần Thức Phòng Thủ5050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.202310 Thần Thức Tấn Công5050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Mảnh Đá Linh Khí5050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Tinh Thể Linh Khí5050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Ngọc Ấn Linh5050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đao Ấn Linh5050
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.202310000 Vân Thần550
5 Thẻ đổi thưởng tháng 08.202310000 Đá Linh550
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Linh Chú Pháp Trận30050
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Pha Lê Trận Nhãn8050
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Thần Huyết30050
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Thần Kim Tụ Hồn8050
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Cát Thần Vật30050
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Tinh Hoa Thần Khí8050
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Thức Tỉnh Tinh Linh2550
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Mở Khóa Tinh Linh20050
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Thần Huyết Ngọc Tủy5050
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Ma Nguyên Tinh Khoáng30050
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Tinh Hoa Ma Tố1005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Ngòi Lửa Thánh2005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Divine1005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Huy Hiệu Thánh Thú10005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Ấn Thánh Thú2005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Hồn Thần Thú2005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Bảo Vệ Linh205
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Hồn Linh605
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.202310 Thần Thức Phòng Thủ10005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.202310 Thần Thức Tấn Công4005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Mảnh Đá Linh Khí20005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Tinh Thể Linh Khí2005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Lông Vũ Bảo Hộ5005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Chiến Vũ1505
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Luyện Ma5005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Cát Thần Vật15005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Tinh Hoa Thần Khí2005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Linh Chú Pháp Trận15005
20 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Pha Lê Trận Nhãn2005
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Linh Kim1005
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Ma Kim205
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Thần Kim55
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Tinh Linh1005
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Ma Linh205
10 Thẻ đổi thưởng tháng 08.2023Đá Divine55
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 8 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Rương Tăng Cấp Tự Chọn-Siêu 211
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 2611
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 2611
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 2711
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 2711
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 2811
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 2811
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 2911
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 2911
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 3011
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 3011
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 2 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 2 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Tinh Anh Season 3111
1 Giấy Chứng Nhận Đổi Thưởng, 5 Vé Quà Tặng Đặc Biệt, 5 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Dũng Sĩ Lệnh Hào Hoa Season 3111
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 373500 EXP Dũng Sĩ Lệnh110
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Cánh Bùa Phép11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Hiến tế thánh huyết11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Bầu Trời Dệt Mộng11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37, 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngXe Quỷ11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37, 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThú Cưỡi: Băng-Kẻ Chinh Phục11
20 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37, 1 Giấy Chứng Nhận Đổi ThưởngThú Cưỡi: Hỏa-Kẻ Chinh Phục11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Lôi Đinh Cuối Cùng11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Kim Tự Tháp Rah11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Truyền vang tiếng ô ô11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Sobek Bảo Hộ11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Lông Vũ Lưới Giấc Mơ11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Thiên Phạt11
10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Hồn Thiêng Ngự Long11
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Đá Thức Tỉnh Tinh Linh520
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Đá Trùng Sinh Thú Cưỡi120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Đá Trùng Sinh Tinh Linh120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Tinh Kim Niết Bàn120
1 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 37Thánh Ấn Thiên Sứ520
1 Quất RoiThẻ Đổi Skin11
1 Dây Pháo NổThẻ Đổi Skin11
1 Pháo HoaThẻ Đổi Skin11
1 Dây Treo Trừ TàThẻ Đổi Skin11
1 Ống Phóng Pháo HoaThẻ Đổi Skin11
1 Rương Pháo HoaThẻ Đổi Skin11
1 Gậy Tiên NữThẻ Đổi Skin11
1 Đốt NổThẻ Đổi Skin11
1 Pháo Tên LửaThẻ Đổi Skin11
1 Ốc Anh VũThẻ Đổi Skin11
1 Gậy Lì XìThẻ Đổi Skin11
1 Phúc Tinh Bảo VệThẻ Đổi Skin11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin vũ khí đơn: Ngày Lễ Xuân (Vĩnh Viễn)11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Phụ: Ngày Lễ Xuân (Vĩnh Viễn)11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Bộ Địa Ngục: U Minh Quân Đoàn11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Bộ Thiên Đường: Chính Nghĩa Tổ Đội11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Bộ Thiên Đường: Tu Tiên11
1 Thẻ Đổi Skin, 5 Vé Quà Tặng Đặc BiệtSkin Bộ Địa Ngục: Ác Long Quân Đoàn11
20 Mảnh Long TộcHậu Duệ Rồng (Vĩnh Viễn)15
1 Vân Vạn TướngVân Vạn Tướng (Mới)11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 1000 Thiệp Chúc PhúcLốc Xoáy Ngân Hà11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 500 Thiệp Chúc PhúcChân-Búa Tê Liệt11
2 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 500 Thiệp Chúc PhúcSong Tử Hades12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 250 Thiệp Chúc PhúcSkin Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 250 Thiệp Chúc PhúcSkin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)12
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Thời Trang Tự Chọn 112
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Thời Trang Tự Chọn 212
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Vũ Khí Tự Chọn 112
1 Giấy Chúng Nhận Đổi Thưởng + 50 Thiệp Chúc PhúcRương Skin Vũ Khí Tự Chọn 212
 

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị