MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 26.08 - 31.08

Từ đến

Vua Nạp

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Mutizen tham gia đạt Top nạp Gem sẽ nhận ngay các phần thưởng cực giá trị. Người chơi nạp đạt mốc sẽ đạt hạng tương ứng, nếu có nhiều hơn 1 người chơi đạt mốc sẽ xếp theo lượng gem nạp.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 26/08 - 23:59 29/08.

Thời gian phát thưởng: 00:00 ngày 31/08.

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnQuà ThưởngSL
Hạng 1 >= 60.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 91
Rương Thiên Sứ Bậc 91
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh800
Quà Hải Vương Trừng Trị60
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn60
Mảnh Đế Quốc - Cao10
Hạng 2 >= 45.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 82
Rương Thiên Sứ Bậc 82
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh600
Quà Hải Vương Trừng Trị45
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn45
Mảnh Đế Quốc - Cao6
Hạng 3 >= 30.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Thiên Sứ Bậc 81
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh450
Quà Hải Vương Trừng Trị36
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn36
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Hạng 4 >=30.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 81
Rương Thiên Sứ Bậc 81
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh360
Quà Hải Vương Trừng Trị32
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn32
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Hạng 5 >= 15.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh300
Quà Hải Vương Trừng Trị28
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn28
Mảnh Đế Quốc - Cao4
Hạng 6 >= 15.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 72
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh180
Quà Hải Vương Trừng Trị24
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn24
Mảnh Đế Quốc - Cao4
Hạng 7 >= 8.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 71
Rương Thiên Sứ Bậc 71
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh150
Quà Hải Vương Trừng Trị18
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn18
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Hạng 8 >= 8.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh120
Quà Hải Vương Trừng Trị16
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn16
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Hạng 9 >= 4.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 62
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh80
Quà Hải Vương Trừng Trị12
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn12
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Hạng 10 >= 2.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 61
Rương Thiên Sứ Bậc 61
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh40
Quà Hải Vương Trừng Trị10
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn10
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 11 >= 2.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 52
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh30
Quà Hải Vương Trừng Trị8
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn8
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Hạng 12 >= 1.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh24
Quà Hải Vương Trừng Trị6
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn6
Mảnh Đế Quốc - Trung8
Hạng 13 >= 1.000 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh12
Quà Hải Vương Trừng Trị4
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn4
Mảnh Đế Quốc - Trung5
Hạng 14 >= 500 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh10
Quà Hải Vương Trừng Trị3
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn3
Mảnh Đế Quốc - Trung3
Hạng 15 >= 500 GemRương Bông Tai Thiên Sứ Bậc 51
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Rương Tăng Cấp Thần Hóa Tinh Linh8
Quà Hải Vương Trừng Trị2
Quà Thức Tỉnh Thánh Ấn2
Mảnh Đế Quốc - Trung3

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị